Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2013


2013-05-13 - Để chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2013, ngày 09⁄5⁄2013, Sở Công Thương ban hành Công văn số 234⁄SCT-QLTM về Công tác phòng chống lụt bão năm 2013. Theo đó, Sở Công thương chỉ đạo Phòng Công Thương các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, Chi cục Quản lý thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

           Phòng Công Thương các huyện, Phòng Kinh tế Thị xã: Khảo sát, nắm bắt hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn, tình hình cung cầu hàng hóa trong mùa mưa lũ. Chỉ đạo và định hướng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thương mại xây dựng các phương án dự trữ và điều tiết hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa trong các tình huống xảy ra mưa, lũ, chia cắt địa bàn. Chỉ đạo các Ban, Tổ quản lý chợ xây dựng các phương án và tuyên truyền cho thương nhân trong chợ gia cố các gian hàng, bảo quản hàng hóa, chủ động phòng, chống lụt, bão, thực hiện nghiêm quy định niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường và các ngành chức năng khác trên địa bàn để kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường. Tham mưu kịp thời cho UBND huyện, thị xã các giải pháp khắc phục thiên tai và bình ổn thị trường trong các tình huống thiên tai, bão, lũ gây chia cắt địa bàn.

          Chi cục Quản lý thị trường: Rà soát nhân lực, vật lực, trang thiết bị và xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bố trí lực lượng thường trực (kể cả các ngày nghỉ) trong thời gian xảy ra mưa lũ, chia cắt địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình mưa, lũ thực hiện các hành vi gian lận thương mại, nâng giá bất chính gây bất ổn thị trường.

          Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại: Các doanh nghiệp thương mại đang được tạm ứng vốn ngân sách tỉnh khẩn chương tăng nguồn hàng dự trữ tại các kho, xây dựng phương án tiếp ứng hàng hóa và chủ động tập kết hàng hóa thiết yếu đến các đại lý, cửa hàng, điểm bán trong hệ thống phân phối tại các cụm xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực dễ bị chia cắt trong mùa mưa lũ. Chi nhánh xăng dầu Lai Châu chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ và phương án cung ứng xăng dầu cho toàn hệ thống, đặc biệt trú trọng đến các khu vực thường xảy ra sạt lở, tắc đường trong mùa mưa lũ như huyện Sìn Hồ, Mường Tè và các khu vực có nhiều công trình trọng điểm đang thi công tại huyện Nậm Nhùn. Trong các tình huống bất khả kháng do lũ lụt, thiên tai gây tắc đường kéo dài ảnh hưởng đến việc cung ứng xăng, dầu cho các khu vực bị chia cắt cần  kịp thời báo cáo về Sở Công thương để báo cáo UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo các ngành cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

          Đề nghị các đơn vị, các doanh nghiệp báo cáo phương án phòng chống lụt bão, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trong mùa mưa lũ, kế hoạch cung ứng và dự trữ hàng hóa mùa mưa lũ về Sở Công thương trước ngày 01/6/2013. Kết thúc mùa mưa lũ, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện phương án phòng, chống lụt, bão và thiệt hại xảy ra (nếu có) về Sở Công Thương trước ngày 30/10/2013.

Nguồn:Trần Mến