Lai Châu: Tiềm năng để phát triển công nghiệp thủy điện


2013-05-09 - Lai Châu là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, dân cư sống rải rác không tập trung nên gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư. Nhưng bù lại, tỉnh ta lại có nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản với rất nhiều mỏ, điểm mỏ, có nhiều dãy núi cao, xen kẽ thu lũng sâu và hẹp, nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng nước lớn, lượng mưa hàng năm cao đây là một trong những tiềm năng để phát triển công nghiệp thuỷ điện

Theo thống kê của Sở Công Thương, tính đến thời điểm hiện tại, Lai Châu đã quy hoạch được 54 công trình thuỷ điện (bao gồm cả thuỷ điện Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát) với tổng công suất lắp máy 2.512MW, điện lượng bình quân năm khoảng 10 tỷ KWh, thu hút và cấp giấy chứng nhận đầu tư 36 công trình với tổng công suất 2.426 MW, điện lượng bình quân năm khoảng 9,5 tỷ KWh.

Hiện nay, một số công trình thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tại 5 nhà máy như: nhà máy thuỷ điện Nậm Cát với tổng công suất lắp đặt đạt 5MW, lượng điện trung bình hàng năm đạt 17,96 triệu KWh; nhà máy thuỷ điện Chu Va 12 với công suất lắp đặt đạt 1,85MW, lượng điện trung bình hàng năm đạt 7,58 triệu KWh; nhà máy thuỷ điện Nậm Mở 3 với công suất lắp đặt đạt 10MW, lượng điện trung bình hàng năm đạt 37,6 triệu KWh; nhà máy thuỷ điện Nậm Lụng với công suất lắp đặt đạt 3,6MW, lượng điện trung bình hàng năm đạt 13,5 triệu KWh; nhà máy thuỷ điện Bản Chát với công suất lắp đặt đạt 220MW, lượng điện trung bình hàng năm đạt 1.158triệu KWh.

Công trường Thủy điện Nậm Na 2 đang trong quá trình xây dựng

Trên địa bàn tỉnh đã khởi công, đang xây dựng 18 công trình thuỷ điện với tổng công suất lắp máy 2.211MW như: thủy điện Lai Châu; thủy điện Nậm Na 1,2,3…đây là những công trình quan trọng, ngoài mục tiêu đảm bảo đủ năng lượng phụ vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân trong tỉnh cũng như cho đất nước thì những công trình thuỷ điện này còn đang được kỳ vọng là trong tương lai không xa nó sẽ tạo ra bước ngoặt cho phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh.

Công trình thuỷ điện Huội Quảng, được khởi công tháng 1/2006, với quy mô cấp I, đạt công suất 520MW, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 11.773 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 4/2015 sẽ hoàn thành và cung cấp khoảng 1.904 triệu KWh cho mạng lưới điện Quốc gia. Công trình Bản Chát được khởi công tháng 1/2006, công suất lắp đặt đạt 220MW, tổng mức đầu tư ước đạt 9.198 tỷ đồng. Đặc biệt vào cuối năm 2010, công trình thuỷ điện Lai Châu đã được khởi công, đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh với công suất lắp đặt đạt 1.200MW, vốn đầu tư ước đạt 35.700 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017, nhà máy thuỷ điện Lai Châu sẽ cung cấp khoảng 4.670,8 triệu KWh điện mỗi năm cho lưới điện Quốc gia…. Tương lai nhà máy thuỷ điện Lai Châu sẽ là công trình thuỷ điện lớn thứ hai của nước cả về quy mô cung như công suất phát ra của nó.

Việc đẩy mạnh phát triển thuỷ điện sẽ đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội như: phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm cho nguồn lao động tại địa phương…và điều dễ thấy nhất là sự cải thiện về đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua công tác di dân, tái định cư. Lợi ích của hàng nghìn người dân được di dân, tái định cư gắn với quy hoạch phát triển vùng cây công nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn tỉnh từ dự án thuỷ điện Lai Châu.

Ước tính đến tháng 6 năm 2013, số xã được sử dụng điện là 95/108 xã, phường, thị trấn và 83% số hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện trong sinh hoat, đây là một trong những nỗ lực lớn của UBND tỉnh, ngành Công Thương và các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Công nghiệp thuỷ điện là một trong những tiềm năng lớn của tỉnh, xây dựng và phát triển các công trình thuỷ điện là bước đi đúng đắn và hiệu quả của tỉnh trên chặng đường xây dựng tỉnh Lai Châu lớn mạnh để cùng hoà nhập với cả nước và thế giới trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn:Thiện Tài (P.QLĐN)