Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 4 ước đạt 236 tỷ đồng


2013-05-08 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 4 ước đạt 236 tỷ đồng, tăng 2,48% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân tăng là do bắt đầu vào mùa mưa nhu cầu về các mặt hàng giống, vật tư nông nghiệp tăng so với tháng trước.

          Giá cả hàng hóa trong tháng 4 giảm nhẹ so với tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2013 giảm 0,34% so với tháng 3/2013, tăng 2,11% so với tháng 12/2012 và tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 62 tỷ đồng, tăng 3,33% so với tháng trước và tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 3 tỷ đồng, tăng 11,11% so với tháng trước và bằng 75% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể ước đạt 99 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 28,57% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 72 tỷ đồng, tăng 1,12% so với tháng trước và tăng 10,77% so với cùng kỳ năm trước.

          Phân theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 212 tỷ đồng,  tăng 2,37% so với tháng trước và tăng 15,85% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng ước đạt 14 tỷ đồng, tăng 4,48% so với tháng trước và tăng 7,69% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ước đạt 10 tỷ đồng,  tăng 2% so với tháng trước và bằng 90,91% so với cùng kỳ năm trước.

          Các mặt hàng thiết yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh tháng 4 ước đạt: Xăng dầu các loại 3.250 tấn (trong đó dầu hỏa 5 tấn); muối i ốt và sản phẩm từ muối 188 tấn; giống nông nghiệp 100 tấn; vật tư nông nghiệp 1.400 tấn; hàng nông sản 2.100 tấn; thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 2.600 triệu đồng; giấy vở học sinh 22 tấn.

 

Nguồn:Trần Mến