Lai Châu: Tạm dừng nhập khẩu gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc


2013-04-25 - Ngày 23⁄4, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn số 431⁄UBND-TM về việc tạm dừng nhập khẩu, trao đổi gia cầm và sản phẩm gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc vào địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh do vi rút cúm H7N9 có nguồn gốc từ gia cầm đang diễn ra rất phức tạp tại Trung Quốc, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm A(H7N9) và A(H5N1), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Tạm dừng ngay việc nhập khẩu, mua bán, trao đổi các loại gia cầm sống, giống gia cầm, trứng gia cầm và sản phẩm có nguồn gốc từ gia cầm qua biên giới vào địa bàn tỉnh Lai Châu dưới mọi hình thức chính ngạch, mậu dịch biên giới, trao đổi mua bán của cư dân biên giới, mua bán tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu qua tất cả các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, lối mở, đường qua lại biên giới. Việc nhập khẩu trở lại đối với các sản phẩm trên chỉ được thực hiện khi có quyết định của cấp thẩm quyền.

Các sở, ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh; Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thị xã:

Chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Mục 1 Công văn này, tuyệt đối không để xảy ra việc nhập khẩu, mua bán, trao đổi các loại gia cầm sống, giống gia cầm, trứng gia cầm và sản phẩm có nguồn gốc từ gia cầm qua biên giới vào địa bàn tỉnh dưới mọi hình thức;

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 89/UBND-TM ngày 25/01/2013 về việc triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 10/4/2013 về việc triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A(H7N9) thuộc lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý.

 

Nguồn:Tran Thu