Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm


2013-04-22 - Ngày 16⁄4⁄2013, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05⁄CT-UBND về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo đó, người tham gia giao thông bằng xe mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách còn khá nhiều, có chiều hướng gia tăng. Trên thị trường xuất hiện nhiều loại mũ bảo hiểm giả; mũ bảo hiểm màu sắc, kiểu dáng không đúng quy định, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu bảo vệ người sử dụng. Đặc biệt, việc sử dụng các loại mũ bảo hiểm này làm tăng đáng kể số người chết và bị thương trong các vụ tai nạn giao thông.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông theo các Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết, ý thức của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mũ bảo hiểm trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm; xử lý nghiêm việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng; vì lợi nhuận mà làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở: Công Thương, Công an, Giao thông vận tải thực hiện nghiêm túc nội dung tại Công điện số 659/CĐ-BHKCN ngày 19/3/2013 của Bộ Khoa học và công nghệ.

Sở Công thương chủ trì, hướng dẫn các huyện thị tăng cường công tác quản lý thị trường, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định. Xây dựng, phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm trong tháng 4 trên địa bàn thị xã Lai Châu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu sở Công thương chủ trì việc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, tổ chức.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách.

Ban an toàn giao thông phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan truyền thông tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng; không đội mũ bảo hiểm một cách hình thức, đối phó.

Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành các quy định về sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Nguồn:Trần Thu