Lai Châu: Cơ bản đã kiểm soát được tình trạng vận chuyển kinh doanh gia cầm nhập lậu


2013-04-17 - Sau 3 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 2088⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, Công văn số 89⁄UBND-TM ngày 25⁄01⁄2013 của UBND tỉnh; đến nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã ngăn chặn được cơ bản tình trạng buôn bán, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch.

Từ đó, nhận thức của người dân và các tổ chức cá nhân kinh doanh gia cầm đã từng bước được nâng lên, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm nhập khẩu trái phép.

Trong 3 tháng các lực lượng chức năng của tỉnh đã thu giữ 210 kg gà thương phẩm không có giấy kiểm dịch đồng thời tiến hành; xử phạt hành chính 1.500.000đ.

Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, các tổ chức và cá nhân kinh doanh gia cầm tự giác không vận chuyển, tiếp tay, kinh doanh và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình, thủ đoạn của các đối tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép cho người dân để phòng tránh.

Nguồn:Trần Thu