XNK

Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng Quý I năm 2013


2013-04-10 - Tỉnh Lai Châu có đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc dài 265,095km, có cặp cửa khẩu chính (cửa khẩu Quốc gia) Ma Lù Thàng thuộc huyện Phong Thổ đối diện cửa khẩu Kim Thủy Hà huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc. Đây là cặp cửa khẩu chính đã có đủ các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý xuất nhập khẩu.

         Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Hoạt động xuất nhập khẩu quý I có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Giá trị hàng xuất khẩu phi mậu dịch (hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới) đạt 106.586 USD tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó sắn khô thái lát là 92.182 USD và ngô hạt là 14.404 USD. Giá trị nhập khẩu đạt 1.021.723 USD tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhập khẩu mậu dịch đạt 1.020.691 USD, mặt hàng nhập khẩu gồm thiết bị thủy điện đạt 994.951 USD và đá chứa can xi đạt 25.740 USD; nhập khẩu phi mậu dịch (hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới) đạt 1.032 USD, các mặt hàng là củ tam thất 840 USD, vải phin 192 USD.

         Hàng hóa tạm nhập từ các cửa khẩu của tỉnh khác tái xuất qua cửa khẩu của tỉnh, giá trị hàng tái xuất đạt 14.969.889 USD, bao gồm các mặt hàng: Lốp xe ô tô tải mới 100% đạt 2.588.826 USD; quả sung, quả óc chó, quả hạnh đào, quả phỉ, quả hồ trăn, quả sung đạt 12.222.422 USD; vây cá khô, da cá khô, dạ dày cá đạt 158.641USD.

          Hành khách xuất nhập cảnh đạt 11.357 lượt người tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách Việt Nam đạt 10.061 lượt người, khách nước ngoài đạt 1.296 lượt người; phương tiện xuất nhập cảnh đạt 229 lượt phương tiện bằng 70% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phương tiện Việt Nam đạt 148 lượt phương tiện, phương tiện nước ngoài đạt 81 lượt phương tiện. Tổng thu thuế trong quý I đạt 2.130 triệu đồng tăng 44,8% so với cùng kỳ năm trước.

          Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động xuất nhập khẩu còn hạn chế như chưa có hàng hóa xuất khẩu mậu dịch mà chủ yếu là hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới.

Nguồn:Trần Mến