Tình hình thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa ổn định thị trường tết Nguyên đán Quý Tỵ và dự kiến kế hoạch năm 2013


2013-04-09 - Thực hiện Chỉ thị số 25⁄CT-TTg ngày 26⁄9⁄2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý giá, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012; Chỉ thị số 16⁄CT-BCT ngày 05⁄10⁄2012 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; Chỉ thị số 17⁄CT-UBND ngày 26⁄10⁄2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý giá, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên đán Quý Tỵ.

            Sở Công thương đã chủ trì phối với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt phương án và mức tạm ứng vốn ngân sách tỉnh giao cho các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ dự trữ các mặt hàng thiết yếu ổn định thị trường. Theo đó đã có 13 doanh nghiệp được tạm ứng vốn ngân sách tỉnh với tổng kinh phí thực hiện là 29 tỷ đồng, trong đó có 08 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tết với kinh phí được tạm ứng là 17 tỷ đồng.

            Trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 các doanh nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ dự trữ hàng hóa ổn định thị trường. Giá trị hàng hóa cung ứng ra thị trường trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ  năm 2013 của 08 doanh nghiệp đạt trên 230 tỷ đồng, chiếm khoảng 80% tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên thị trường. Hàng hóa được các doanh nghiệp dự trữ gồm các nhóm  hàng: Lương thực; thực phẩm công nghệ; xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; đồ dùng gia đình. Trong đó nhóm lương thực, thực phẩm công nghệ chiếm trên 70%; đồ dùng gia đình chiếm khoảng 20%, còn lại là các hàng hóa khác. Hầu hết các loại hàng hóa doanh nghiệp dự trữ đều là hàng hóa sản xuất trong nước, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, mẫu mã đa dạng, phong phú phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các doanh nghiệp đầu mối thực hiện giá bán buôn theo giá bán đại lý cấp 1. Công ty TNHH DHV - GAS thực hiện giá bán mặt hàng Hải Vân gas có giá thấp hơn các sản phẩm gas khác từ 6-8%. Các doanh nghiệp bán lẻ thực hiện giá bán hàng hóa hợp lý, không cao hơn giá thị trường. Các doanh nghiệp đều thực hiện đúng quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

             Dự kiến kế hoạch 2013: Chủ động chỉ đạo sớm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa cho mùa mưa lũ, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra. Đồng thời có phương án dự trữ hàng hóa trong những tháng cuối năm 2013 và phục  vụ tết Nguyên Đán năm 2014.

            Căn cứ vào tình  hình thực tế của tỉnh và nhu cầu vốn của doanh nghiệp để kịp thời phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét có phương án tạm ứng vốn cho doanh nghiệp để thực hiện tốt chương trình bình ổn giá những tháng cuối năm 2013 và năm 2014. Đồng thời Tăng cường công tác tuyên truyền để thu hút các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình không cần hỗ trợ vốn.

Nguồn:Trần Mến