Cam kết không vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép


2013-03-21 - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 89⁄UBND-TM ngày 25 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Ngày 20⁄3⁄2013, Sở Công thương ban hành công văn số 138⁄SCT-QLTT đề nghị UBND các huyện, thị xã triển khai đến các tổ chức, cá nhân thực hiện ký cam kết không vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép với nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh không để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm, sản phẩm  gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc đưa vào tiêu thụ trên địa bàn quản lý.

(Mẫu bản cam kết xem tại đây)

2. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ, Thú y cơ sở thực hiện cam kết với UBND huyện, thị xã không để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm, sản phẩm của gia cầm nhập khẩu trái phép; thực hiện nghiêm việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch gia cầm, sản phẩm gia cầm theo quy định của pháp luật về Thú y; không xác nhận nguồn gốc gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc đưa vào tiêu thụ trên địa bàn quản lý.

 3. Chỉ đạo Phòng Công thương huyện, phòng kinh tế thị xã, Ban quản lý chợ, Đội Quản lý thị trường thống kê rà soát, phân loại các tổ chức, cá nhân kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm; tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các chợ trung tâm, chợ dân sinh, cơ sơ giết mổ, các kho chứa gia cầm đã sơ chế, siêu thị và nhà hàng ăn uống trên địa bàn cam kết chỉ kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch.

(Mẫu bản cam kết xem tại đây)

Các nội dung trên đề nghị UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả ký cam kết gửi về Sở Công thương trước ngày 15/4/2013 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

Nguồn:Trần Thu (Nguồn: Phòng NVTH - Chi cục QLTT)