Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá, xì gà.


2018-07-09 - Thực hiện Công văn số 4899⁄BCT-QLTT ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà, Ngày 06⁄7⁄2018, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 580⁄SCT-QLTT, yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 24/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu; Công điện số 229/CĐ-BCĐ389 ngày 15/6/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà. Xác định thuốc lá, xì gà nhập lậu là mặt hàng trọng điểm của công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt.

2. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm thương nhân, xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở, theo dõi diễn biến thị trường, chủ động kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ xì gà nhập lậu, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xì gà nhập lậu trong nội địa và các giao dịch mua bán xì gà trái phép qua mạng internet. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an rà soát, xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà. Tập trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm như: Thành phố Lai Châu, trung tâm thị trấn các huyện; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm dịch vụ kinh doanh thuốc lá điếu như: Nhà hàng, quán cà phê, Kraoke, nhà nghỉ, khách sạn...trong việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh, giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá, quảng cáo thuốc lá, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu, xì gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cam kết không vận chuyển, kinh doanh, buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu, xì gà nhập lậu. Phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn, trang Website của Sở Công Thương để thông tin đầy đủ kịp thời về các trường hợp xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc lá, xì gà nhập lậu; đồng thời nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về phương thức, thủ đoạn cũng như hậu quả tác hại của việc buôn bán, sử dụng thuốc lá, xì gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Nguồn:CCQLTT