Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chuyên đề hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2018-07-20 - Thực hiện Công văn số 969⁄QLTT-CHG ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Cục Quản lý thị trường và Công văn số 609⁄SCT-QLTT ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Sở công Thương tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17⁄CT-TTg ngày 19⁄6⁄2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, Chi cục Quản lý thị trường xây dựng Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chuyên đề hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu với những nội dung sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền vi phạm các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng và góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Tập trung rà soát, thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

- Tập trung lực lượng triển khai đồng loạt, liên tục trên diện rộng hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm buôn bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương, thanh tra chuyên ngành Y tế, lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện việc cấp phép, quản lý các cơ sở, hộ kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ, điều kiện kinh doanh.

- Việc kiểm tra, kiểm soát phải có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; không gây phiền hà, trở ngại cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc sở, cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA

1. Đối tượng, mặt hàng, địa bàn kiểm tra

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu (kể cả tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử, sử dụng các trang mạng xã hội để kinh doanh) nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh, tập trung kiểm tra, kiểm soát:

+ Tại khu vực biên giới, cửa khẩu: Các Đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn các huyện biên giới (Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường tè) Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, như lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, kiểm dịch Y tế tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các đối tượng buôn chuyến, mua gom hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới; phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, lối mở, các chợ trung tâm cụm xã biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

+ Trong thị trường nội địa: Trọng điểm kiểm tra, kiểm soát là các chợ trung tâm, cửa hàng kinh doanh, siêu thị, đại lý bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm; các nhà thuốc, quầy bán thuốc tân dược, đông dược; các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng; các điểm tập kết chứa hàng lậu, kho tàng, nhà xưởng chế biến, các điểm bốc dỡ, giao nhận hàng hóa; bưu phẩm, bưu kiện chuyển qua đường bưu điện; các điểm tổ chức Hội chợ thương mại trên địa bàn thành phố Lai Châu, trung tâm thị trấn các huyện và các phương tiện vận tải, hành khách có dấu hiệu vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên tuyến quốc lộ 4D, quốc lộ 32 và quốc lộ 279 trên địa bàn tỉnh.

Các Đội Quản lý thị trường chủ động xây dựng phương án kiểm tra, xử lý và tăng cường phối hợp với lực chức năng, lực lượng Công an trên địa bàn triệt phá các tụ điểm, đầu mối kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, kém chất lượng, quá hạn dùng, không rõ nguồn gốc xuất xứ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh; điều kiện hoạt động thương mại điện tử các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh dược phẩm, dược liệu và bào chế thuốc từ dược liệu.

- Kiểm tra Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm, quảng cáo mỹ phẩm; hồ sơ công bố hợp quy và phù hợp với quy định an toàn thực phẩm; các điều kiện kinh doanh, bảo quản đối với thực phẩm chức năng.

- Chấp hành các quy định của pháp luật giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; thưc hiện quy định ghi nhãn hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa lưu thông trên thị trường; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện; các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ; các quy định về đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đăng ký lưu hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đối với vụ việc phức tạp cần xác minh làm rõ về chất lượng sản phẩm hàng hóa, các Đội Quản lý thị trường phối hợp với cơ quan Y tế, cơ quan chức năng trên địa bàn lấy mẫu kiểm nghiệm, giám định đánh giá các chỉ tiêu chất lượng khi cần thiết.

4. Văn bản quy phạm pháp luật áp dụng và chế tài xử lý

* Các văn bản hướng dẫn:  Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Luật Dược năm 2016; Luật giá năm 2012; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế quy định chất lượng dược liệu, thuốc y học cổ truyền; Thông tư số 47/2014/TT-BCT, ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử; Thông tư số 59/2015/TT-BCT, ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng;Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định tại văn bản pháp luật có liên quan khác.

* Các văn bản quy định về xử phạt: Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 19/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn,đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.

4. Thời gian thực hiện

 Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chuyên đề hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ ngày 15/7/2018 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Đội Quản lý thị trường

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm thương nhân, rà soát thống kê các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn; nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, địa bàn trọng điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chủ động  xây dựng phương án kiểm tra và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm việc buôn bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn đạt hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai thực hiệncó hiệu quả  Kế hoạch số 69/KH-QLTT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Chi cục Quản lý thị trường về kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử. Trong đó, tập trung lực lượng xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Kết hợp công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm với việc tuyên truyền đến các thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và pháp luật không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng đối với hàng hóa nói chung và nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

2. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

+ Tham mưu hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, giám định, kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm hàng hóa vi phạm theo đề nghị của các Đội quản lý thị trường để làm cở sở xử lý vi phạm hành chính; tham mưu xử lý các vụ vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng.

 + Phối hợp với các thông tin đại chúng đưa tin công bố, công khai tên, địa chỉ, các tổ chức, cá nhân bị xử lý về hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử; vi phạm về chất lượng hàng hóa, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, điều kiện kinh doanh đối với nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

+ Tham mưu phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Công Thương, các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra toàn diện việc cấp phép, quản lý các cơ sở, hộ kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền về chất lượng hàng hóa, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, điều kiện kinh doanh.

+ Đôn đốc, theo dõi các Đội Quản lý thị trường triển khai thực hiện kế hoạch này và làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị thuộc Sở và Chi cục Quản lý thị trường để báo cáo cấp trên theo quy định.

- Phòng Tổ chức - Hành chính

+ Căn cứ tình hình thực tế của Chi cục, tham mưu chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị, kinh phí, phương tiện, tăng cường lực lượng hỗ trợ các Đội Quản lý thị trường để triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả; phối hợp với phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, các Đội quản lý thị trường.

 + Tham mưu đề xuất lãnh đạo Chi cục trình cấp có thẩm quyền xét đề nghị khen thưởng đối với tập thể, công chức Quản lý thị trường lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Nguồn:CCQLTT