Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17⁄CT-TTg ngày 19⁄6⁄2018 của Thủ tướng Chính phủ


2018-07-17 - Thực hiện Công văn số 5172⁄BCT-QLTT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17⁄CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Để ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền vi phạm các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng và góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị Quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Ngày 17/7/2018, Sở Công Thương ban hành văn bản số 609/SCT-QLTT, theo đó, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Quản lý thương mại

 Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, cơ quan chức năng, các chủ thể quyền tăng cường quản lý giám sát, thanh tra, kiểm tra về điều kiện hoạt động thương mại điện tử các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh hàng hóa nói chung và các tổ chức, cá nhân sử dụng trang mạng xã hội kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền nói riêng trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về điều kiện hoạt động thương mại điện tử, thiết lập website thương mại điện tử để buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

2. Thanh tra Sở

- Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại điện tử buôn bán hàng lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn.

- Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, phòng Quản lý thương mại, Hội bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng liên quan đến giá, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các kiến nghị khác có liên quan thuộc nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và có biện pháp xử lý hoặc đề xuất chuyển cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia giới thiệu, bán sản phẩm hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện đúng quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động thương mại điện tử, không lợi dụng website thương mại điện tử để buôn bán hàng lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Phối hợp với phòng Quản lý thương mại hướng dẫn các công ty đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm tuyên truyền đến thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ không trưng bày, giới thiệu hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

4. Phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện

- Chủ động phối hợp với các Đội Quản lý thị trường, cơ quan Y tế, lực lượng chức năng tăng cường giám sát về điều kiện kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử, các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh hàng hóa nói chung và các tổ chức, cá nhân sử dụng các trang mạng xã hội kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền nói riêng trên địa bàn để quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 389 huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại điện tử để buôn bán hàng lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

5. Chi cục Quản lý thị trường

- Khẩn trương rà soát, thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án kiểm tra, xử lý nghiêm việc buôn bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại các chợ trung tâm, chợ dân sinh, các cửa hàng kinh doanh, quầy bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và cơ quan Y tế, lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện việc cấp phép, quản lý các cơ sở, hộ kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ, điều kiện kinh doanh.

- Tăng cường và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc sở, cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về tác hại của việc buôn bán, sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thông tin đầy đủ kịp thời, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải trên trang mạng thông tin của Sở Công Thương. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Làm đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, cơ quan chức năng tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương và Sở Công Thương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương; hàng tháng, quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Nguồn:CCQLTT