Ngành Công Thương: Kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.


2018-05-25 - Sau khi triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, ngành công thương đã đạt được kết quả góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

* Công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”:

         Thông qua công tác kiểm tra kiểm soát đã tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, như: Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, Nghị định số 185/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/NĐ-CP ngày 15/11/2013; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và một số văn bản khác liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm tới 226 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm;  Đăng tải 03 tin bài, 02 ảnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên trang Website của Sở Công Thương, đồng thời tổ chức treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động an toàn thực phẩm” năm 2018 với nội dung kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng thực phẩm không an toàn tại trụ sở của Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công Thương.

* Kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm:

          Kết quả kiểm tra chuyên ngành: Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 226 cơ sở, qua kiểm tra đa số các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP; tuy nhiên đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 42 cơ sở vi phạm (01 cơ sở vi phạm về kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc; 30 cơ sở vi phạm về không có Giấy xác nhận kiến thức về ATTP, không có Giấy khám sức khỏe và hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 11 cơ sở kinh doanh hàng quá hạn sử dụng), với tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa, tang vật tịch thu tiêu hủy là 43,737 triệu đồng. Trong đó: Tiền xử phạt vi phạm hành chính là 38,250 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy là 5,487 triệu đồng. Hàng hóa tịch thu gồm: 140 lít mỡ lợn không rõ nguồn gốc; 255 hộp, gói bánh kẹo các loại; 70 chai nước giải khát các loại; 09 hộp mì tôm; 09 hộp bơ Tràng an (yêu cầu tiêu hủy tại chỗ).

          Công tác phối hợp kiểm tra liên ngành: Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra kết hợpvới tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATTP tới 37 cơ sở sản xuất, kinh doanh đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy là 8,690 triệu đồng. Trong đó: Tiền xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng, trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy 4,690 triệu đồng. Hàng hóa tịch thu 319 gói kẹo đồ chơi các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nguồn:Nguyễn Luyến (P. QLTM)