Kế hoạch định hướng phát triển ngành công thương năm 2013


2013-03-14 - Năm 2013, trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát đảm bảo an sinh xã hội; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh cao hơn năm 2012.

Dự báo năm 2012 nhà máy thủy điện Bản Chát, công suất thiết kế 220MW sẽ phát điện (điện lượng bình quân 1,1 tỷ kWh/năm), góp phần làm tăng sản lượng điện phát ra trên địa bàn tỉnh. Với các nhiệm vụ và dự báo trên, Sở Công thương xây dựng các chỉ tiêu định hướng kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại năm 2013 trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các nội dung sau:

* Về sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành ước đạt 506.965 triệu đồng (giá cố định 94) tăng 103,65% so với ước thực hiện năm 2012

*  Về hoạt động thương mại

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 16% so với ước thực hiện năm 2012, trong đó: Doanh nghiệp nhà nước ước đạt 880 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2012; Doanh nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 2.020 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2012.

- Các mặt hàng thiết yếu cung ứng trên thị trường năm 2013 ước đạt: Muối iốt 2.300 tấn, xăng dầu các loại 38.500 tấn, giấy vở học sinh 255 tấn, vật tư nông nghiệp 12.000 tấn, giống nông nghiệp 950 tấn, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế 32.000 triệu đồng, điện thương phẩm 140 triệu kWh…

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 18 triệu USD, tăng 11,1% so với năm 2012, trong đó kim ngạch xuất khẩu của địa phương ước đạt 8 triệu USD, tăng 11,1% so với năm 2012; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 8 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương ước đạt: Quặng các loại 100 tấn; thảo quả 650 tấn; chè khô chế biến 1.800 tấn; đá đen 50.000 viên; hàng hóa khác 2.500 tấn.

* Về dự toán ngân sách năm 2013, 3 năm 2013 - 2015

Giai đoạn 2013-2015, Sở Công thương tập trung triển khai thực hiện đầu tư từ nguồn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng quản lý thị trường; hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua quĩ khuyến công và xúc tiến thương mại; thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình mục tiêu Quốc gia về tiết kiệm năng lượng; xây dựng, điều chỉnh bổ sung một số quy hoạch trong lĩnh vực ngành quản lý.

*  Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh để giúp các cơ sở tiếp cận hỗ trợ từ nhà nước nhất là về lãi suất, giá nguyên vật liệu đầu vào, cung ứng điện, nguồn nhân lực, tạo mặt bằng... để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2013 đã đề ra.

- Thực hiện cung ứng đầy đủ các mặt hàng chính sách, mặt hàng thiết yếu nhằm góp phần ổn định giá cả thị trường, không để xảy ra sốt giá, thiếu hàng bán nhất là vùng sâu, vùng xa trong mùa mưa lũ. Có kế hoạch hướng dẫn các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế chuẩn bị nguồn hàng dự trữ các mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn thị trường những tháng cuối năm và chuẩn bị phục vụ tết nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt các qui hoạch phát triển ngành và triển khai thực hiện, như: Qui hoạch phát triển điện lực cho các huyện, thị đến năm 2015; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2015, có xét đến năm 2020... làm cơ sở cho việc xây dựng các đề án, kế hoạch chi tiết để thu hút đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

- Tham mưu cho UBND ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực có triển vọng trên địa bàn tỉnh, như: phát triển thủy điện vừa và nhỏ; sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác kinh doanh chợ; xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị và các hạng mục dự án đầu tư phát triển thương mại trong khu kinh tế cửa khẩu; thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp… theo quy hoạch, kế hoạch nhằm tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các dự án do ngành được giao làm chủ đầu tư, kiến nghị xử lý kịp thời với các dự án chậm tiến độ triển khai hoặc chủ đầu tư không đủ năng lực; huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng các tuyến đường dây trung áp theo quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 để mở rộng xây dựng lưới điện hạ thế cho các xã và các điểm dân cư vùng nông thôn còn lại chưa được sử dụng điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình thương mại, dịch vụ có tiềm năng của tỉnh; tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức các phiên chợ hàng Việt, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 30a/CP của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo của tỉnh trong lĩnh vực công thương, như: Xúc tiến thương mại; phát triển mạng lưới chợ trung tâm cụm xã, chợ nông thôn; phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực… Đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, xuất nhập khẩu với tỉnh Vân Nam Trung Quốc và các tỉnh thành trong cả nước để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án khuyến công và xúc tiến thương mại Quốc gia, đồng thời với việc xây dựng Quỹ khuyến công, quỹ xúc tiến thương mại địa phương nhằm hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo thêm mặt hàng xuất khẩu chủ lực cho địa phương.

- Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra kiểm soát thị trường đảm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật; theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh và có biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường nhất là các hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, không để xảy ra tình trạng sốt giá thiếu hàng bán, trong các dịp Lễ, Tết Nguyên đán và nhu cầu phòng chống thiên tai, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa lũ; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất chính gây mất ổn định thị trường, vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện có hiệu quả đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương theo đề án 30 của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong ngành.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

 

Nguồn:Phòng KHTC