Công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ngành Công thương Lai Châu năm 2012


2013-01-20 - Để thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2012, ngay từ đầu năm Sở Công thương Lai Châu đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở tại Quyết định số 91⁄QĐ-SCT ngày 29⁄02⁄2012, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban.

Từ đầu mùa mưa lũ Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, lụt bão. Bố trí lực lượng thường trực thường xuyên để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, lụt bão; thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường trong mùa mưa lũ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường. Thường xuyên cập nhật diễn biến của mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện tiện thông tin liên lạc, thông tin đại chúng (mạng, báo, đài...) để chủ động phòng, chống.

Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp công thương trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng và dự trữ hàng hóa thiết yếu cho mùa mưa lũ, nhất là tại các khu vực dễ bị chia cắt trong mùa mưa lũ, các mặt hàng dự trữ chủ yếu là: Lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật liệu xây dựng...; xây dựng các phương án cứu hộ tại chỗ, đảm bảo an toàn tài sản, con người của doanh nghiệp, đặc biệt là tại các công trình thủy điện, hầm mỏ và cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. Trong tháng 9/2012, Sở đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập thủy điện đối với một số công trình thủy điện trên địa bàn. Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực quan một số hạng mục như: Đập chính, đập tràn xả lũ, cống lấy nước... Kết quả kiểm tra các hạng mục trên không có hiện tượng biến dạng, không xảy ra sạt, trượt, nứt, thấm; các hệ thống đóng mở vận hành tốt. Tuy nhiên, các công trình thủy điện hiện tại chưa lắp đặt thiết bị quan trắc tại đập.

Với sự chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở cùng với sự chủ động của các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp ngành công thương, trong mùa mưa lũ năm 2012 ngành công thương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống lụt bão theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ban phòng chống lụt bão tỉnh.

Nguồn:Đặng Thủy