Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả


2013-01-15 - Ngày 10⁄01⁄2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 08⁄2013⁄NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo quy định tại Nghị định thì hàng giả bao gồm: Hàng không có giá trị sử dụng, công dụng; hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại điều 213 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; tem, nhãn, bao bì giả.

Hình thức phạt tiền được áp dụng sử phạt tùy theo hành vi vi phạm, tính chất và mức độ vi phạm, đối tượng vi phạm; mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng giả từ 100.000 đồng đến 70.000.000 đồng; mức phạt tiền đối với sản xuất hàng giả từ 200.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Bên cạnh đó còn có hình thức phạt bổ sung là: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, hình thức tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn giấy phép, chứng chỉ hành nghề và các hình thức khắc phục hậu quả.

Nghị định cũng đã quy định thẩm quyền xử phạt của cơ quan quản lý thị trường đối với từng chức vụ từ kiểm soát viên thị trường, đội trưởng đội quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán hàng giả thực hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc xử phạt được áp dụng theo quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan. Hành vi vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán hàng giả đã lập biên bản vi phạm hành chính trong thời gian nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử phạt trong trường hợp nghị định này không quy định bị xử phạt hành chính hoặc quy định hình thức xử phạt và mức xử phạt nhẹ hơn.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013. 

Chi tiết Nghị định xem tại đây

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại