Thông tư quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm


2012-12-25 - Ngày 21 tháng 12 năm 2012 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40⁄2012⁄TT-BCT về Quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

Theo đó, Thông tư quy định để được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm, cơ sở đăng ký xác nhận phải có tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo.

Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phẩm gồm: Bia - Rượu - Nước giải khát; sữa chế biến; dầu thực vật; sản phẩm chế biến bột và tinh bột; bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Cơ sở đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo chỉ được quảng cáo sản phẩm thực phẩm nêu trên khi có giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực.

Đồng thời, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thì cơ sở được phép quảng cáo trên phạm vi toàn quốc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với việc kê khai và nội dung đăng ký quảng cáo thực phẩm theo quy định.

Cấp giấy xác nhận trong 15 ngày

Để được xác nhận nội dung quảng cáo, cơ sở phải có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ. Trong đó có các giấy tờ về đăng ký kinh doanh, điều kiện an toàn thực phẩm, bản công bố hợp quy, hợp chuẩn (nếu có), tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo, kèm theo bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết...).

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo, trong thời gian 3 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm tra sơ bộ và hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở đăng ký.

Đối với các loại sản phẩm thực phẩm nhập khẩu; sản phẩm thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa có sản phẩm xuất khẩu và vừa có sản phẩm tiêu thụ nội địa; vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm sẽ phải xác nhận nội dung quảng cáo ở Bộ Công Thương. Còn Sở Công Thương được giao thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các loại thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương chỉ sản xuất để tiêu thụ nội địa.

Danh mục sản phẩm thực phẩm của các cơ sở đã được xác nhận nội dung quảng cáo, các cơ sở bị hủy bỏ xác nhận nội dung quảng cáo sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền xác nhận để công chúng theo dõi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2013./.

Chi tiết Thông tư xem tại đây

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại