XNK

Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới


2012-12-29 - Ngày 27⁄12⁄2012, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 42⁄2012⁄TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

           Tại khoản 1 điều 1 của Thông tư đã quy định danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

          Đặc biệt tại điều 2 trong Thông tư đã đưa ra điều khoản về hạn chế và bổ sung mặt hàng trong danh mục hàng hóa được quy định tại  khoản 1 điều 1. Hạn chế mặt hàng trong trường hợp cần đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh qua biên giới hoặc an ninh lương thực quốc gia và bổ sung mặt hàng trong trường hợp cần thúc đẩy sản xuất hoặc cung ứng hàng hóa thiết yếu đối với đời sống hàng ngày của cư dân biên giới hoặc do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đối với từng địa bàn cửa khẩu hoặc từng tỉnh hoặc toàn tuyến biên giới. Điều này đã giúp cho các tỉnh biên giới linh hoạt hơn trong công tác quản lý hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2013, thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ Công Thương quy định hàng hoá được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới thời kỳ 2010 – 2012. Kể từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 28/02/2013, tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công.

          Chi tiết Thông tư xem tại đây

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại