Lai Châu: Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2012


2013-01-15 - Năm 2012, cùng với không khí thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả:

Công tác Khuyến công: Được Bộ Công Thương phê duyệt 03 Đề án đào tạo nghề và 01 Đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật với tổng kinh phí 720 triệu đồng; triển khai thực hiện được 3/4 đề án đạt 75% kế hoạch năm. Trong đó: Đề án Đào tạo nghề Chế biến gỗ với tổng kinh phí là: 157,5 triệu đồng và 105 lao động tại xã Nậm Xe - huyện Phong Thổ và 02 xã của huyện Sìn Hồ (Ma Quai và Nùng Thàng). Đề án Đào tạo nghề Gia công cơ khí với tổng kinh phí là: 297,5 triệu đồng và 175 lao động tại thị xã Lai Châu; Thị trấn Tân Uyên và xã Mường Than - huyện Than Uyên. Đề án Đào tạo nghề Dệt thổ cẩm với tổng kinh phí là: 105 triệu đồng và 105 lao động tại xã Mường So và Thị trấn huyện Phong Thổ. Đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật giết mổ gia súc tập trung” chưa hoàn thành trong năm do trong quá trình triển khai đề án đơn vị thụ hưởng gặp một số khó khăn về mặt xây dựng nhà xưởng, vốn đầu tư xây dựng, trung tâm đã làm công văn xin chuyển đề án sang thực hiện năm 2013. Tham gia hội chợ triển lãm hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tại Bắc Ninh, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen về việc có nhiều thành tích trong tổ chức và tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2012. Phối hợp với phòng Công thương các huyện và phòng Kinh tế thị xã để khảo sát xây dựng đề án khuyến công năm 2013 trình sở Công Thương thẩm định 08 đề án trong đó: 06 đề án Khuyến công Quốc gia; 02 đề án Khuyến công địa phương. Ngoài ra, còn phối hợp với trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội mở 01 lớp đào tạo cấy nghề dệt thổ cấm cho lao động xã Mường Cang, huyện Than Uyên.

Công tác tư vấn: Thực hiện được 12 công trình, với tổng kinh phí ước đạt 65 triệu đồng đạt 54,54% so với kế hoạch năm và 14,44% so với năm 2011. Tổ chức 01 lớp tập huấn, sát hạch cấp thể kiểm tra viên Điện lực cho 49 học viên ngành Điện; Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật an toàn trong bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy VLNCN cho 98 học viên thuộc các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh, đạt 100% so với kế hoạch năm và 90,74% so với năm 2011. Xây dựng 05 danh mục kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực hiện năm 2013 từ nguồn kinh phí Trung ương và địa phương, theo Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Lai Châu, công văn số 5770/BCĐ-TKNL ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Công tác Xúc tiến thương mại và Thương mại điện tử: Tham gia Hội chợ thương mại, du lịch Việt Nam - Lào 2012 tại Điện Biên từ ngày 10 -18/9/2012; Tổ chức 02 kênh phân phối hàng việt từ khu vực sản xuất đến miền núi vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc (kỳ phiên chợ) tại huyện Tân Uyên và huyện Phong Thổ; Tổ chức 01 lớp đào tạo nâng cao năng lực cho thương nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ ngày 18/12 đến ngày 22/12/2012 với kinh phí 50 triệu đồng; Xây dựng 05 đề án: Tổ chức phân phối hàng Việt nam từ khu vực sản xuất đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc tại các huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Mường Tè, Phong Thổ. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2012: Tổ chức mở 01 lớp tập huấn về Thương mại điện tử cho 60 cán bộ quản lý nhà nước với tổng kinh phí là 35.010.000 đồng, 01 lớp tập huấn chuyên sâu cho 60 cán bộ thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 40.010.000 đồng. Thực hiện 02 chuyên đề phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về thương mại điện tử trên phương tiện thông tin đại chúng; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website ....

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã triển khai các phong trào cấp trên phát động cũng như đã phát động các phong trào thi đua và đã thu hút được 100% cán bộ, viên chức Trung tâm hưởng ứng tham gia.

Thực hiện kế hoạch phát triển ngành, nhằm tiếp tục khuyến khích, động viên doanh nghiệp, cơ sở CNNT đầu tư phát triển, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 của ngành, hoạt động khuyến công, xúc tiến cần tập trung triển khai một số nội dung cơ bản sau:

+ Tiếp tục phát triển tiểu thủ công nghiệp trong khu vực nông thôn; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: Chế biến nông, lâm sản; khôi phục làng nghề truyền thống; phát triển thêm làng nghề mới, mở rộng làng nghề hiện có; hàng thủ công mỹ nghệ, mộc dân dụng; cơ khí sửa chữa; hàng tiêu dùng; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động du nhập nghề mới.

+ Hướng đầu t­ư vào chiều sâu, mở rộng sản xuất, hình thành trung tâm chế biến có công nghệ cao tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xem xét điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh ngày càng hoàn thiện và khả thi hơn.

+ Khuyến khích nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, công nghệ, thị trường đầu tư vào sản xuất nhằm đa dạng hóa các sản phẩm của địa phương.

+ Củng cố các cơ sở sản xuất hiện có đồng thời nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất phát triển một số sản phẩm mới chưa có trên địa bàn nhưng có lợi thế sử dụng nhiều lao động và nguồn nguyên liệu tại chỗ.

+ Phát triển nghề dệt bông vải sợi, thêu thổ cẩm, nấu rượu, sản xuất hàng mây tre đan, chế biến nông sản, thực phẩm. Sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ chạm khắc đồ gỗ, gia công sửa chữa cơ khí và các ngành nghề khác.

+ Bảo tồn và phát triển các nghề thủ công, phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng với mục tiêu trước mắt là phục vụ nhu cầu tại chỗ của nhân dân, dần tiến tới xuất khẩu. Khôi phục lại một số làng nghề như: Mây tre đan, dệt thổ cẩm, chế biến miến dong, rượu ngô.

+ Phát triển nghề dệt thổ cẩm, đồ trang sức của các dân tộc song song với dịch vụ du lịch. Sản xuất các sản phẩm độc đáo, sáng tạo phù hợp với thị hiếu khách hàng và không mất đi bản sắc dân tộc, và các sản phẩm có nguyên liệu tại chỗ như mây, song tre, bông, nông lâm sản.

+ Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nghề, truyền nghề; đặc biệt quan tâm đến các vùng tái định cư mới của thủy điện Sơn La và các vùng cao nhằm sớm ổn định đời sống và tạo nghề mới tại đây. Chuyển đổi mô hình hoạt động theo hình thức Hợp tác xã làng nghề cùng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành chợ nông thôn nhằm thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa, thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa ở nông thôn và kích thích sự phát triển.

+ Phối hợp với các tổ chức xã hội: Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội nông dân, Liên minh HTX tỉnh; Chi cục HTX và PTNNNT của Sở NN & PTNT, các trường dạy nghề để tổ chức các lớp đào tạo nghề và truyền nghề cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn, xúc tiến thương mại để đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống của người dân, tạo công ăn việc làm, giải quyết lao động dôi dư tại khu vực nông thôn....

Nguồn:Phạm Huyền