XNK

Áp dụng thuế suất, thuế nhập khẩu 0% đối với hai nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào theo hạn ngạch thuế quan năm 2013.


2012-12-30 - Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37⁄2012⁄TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo quy định tại Thông tư, đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Lào gồm: thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% (không phần trăm). Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các nhóm mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% theo Phụ lục 1 của Thông tư.

Hàng hóa nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư.

Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan.

Đối với mặt hàng lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp theo quy định tại Thông tư 04/ 2006/ TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu; Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công thương cấp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013.

Chi tiết Thông tư xem tại đây

Nguồn:Phòng Quản lý Thương mại