Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện


2012-12-20 - Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38⁄2012⁄TT-BCT, Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Thông tư này quy định về: Giá bán điện chi tiết cho các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện căn cứ trên giá bán điện bình quân xác định theo cơ chế quy định tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giá bán buôn điện cho các đơn vị bán lẻ điện mua điện trực tiếp từ các Tổng Công ty Điện lực hoặc các đơn vị điện lực trực thuộc.

Thông tư quy định rõ giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng); giá bán điện theo cấp điện áp; giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày; biểu giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, cho bơm nước tưới tiêu, cho các đối tượng hành chính, sự nghiệp, cho kinh doanh, sinh hoạt, tại những nơi chưa có điện lưới quốc gia, những khu vực nối lưới điện quốc gia đồng thời có nguồn phát điện tại chỗ; giá bán buôn điện cho Tổng Công ty Điện lực, giá bán buôn điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, khu công nghiệp; điều kiện được áp giá bán buôn điện; hướng dẫn thực hiện giá bán điện.

Sở Công thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định tại Thông tư; việc thực hiện tính định mức hộ sử dụng và giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở nhằm đảm bảo cho người thuê nhà được áp dụng đúng các quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2012; thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. 

Chi tiết Thông tư xem tại đây

Nguồn:Phòng Quản lý Điện năng