Lai Châu: hoạt động cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2012


2012-12-17 - Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về mua bán, sử dụng, vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy. Vì vậy, trong năm 2012, Sở Công thương Lai Châu luôn chú trọng công tác quản lý, giám sát tình hình thực hiện cung ứng, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 đơn vị được phép cung ứng VLNCN, bao gồm: Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Bộ Quốc phòng. Trong năm 2012, đã cung ứng hơn 2 nghìn tấn thuốc nổ; gần 9.000 cái kíp nổ các loại; hơn 1,5 triệu mét dây dẫn nổ các loại.

          Với mục đích chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sản và khai thác vật liệu xây dựng, Sở Công thương đã cấp, gia hạn và thực hiện việc đăng ký cho 73 đơn vị sử dụng VLNCN thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Trong đó, đã thẩm định, cấp và gia hạn 158 lượt giấy phép; cấp 04 giấy đăng ký sử dụng VLNCN.

                                                                            
Khai thác đá  làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hợp tác xã Quỳnh Trang, Tân Uyên

Công tác quản lý trong cấp phép, đăng ký sử dụng VLNCN: Sở Công thương luôn thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật; Sở đã tiến hành rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính và ban hành bộ tiêu chuấn ISO (TCVN ISO 9001:2008) nhằm đơn giản hóa các thủ tục cho các đơn vị khi đến xin cấp phép và đăng ký sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Công tác nâng cao nghiệp vụ cho các đối tượng liên quan đến sử dụng VLNCN: Sở Công thương đã tổ chức 02 lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN cho 88 học viên (gồm chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn, thủ kho, người vận chuyển VLNCN) thuộc 31 đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh. Qua các đợt tập huấn, Sở hướng dẫn các đơn vị sử dụng VLNCN thực hiện đầy đủ các thủ tục của hồ sơ cấp phép, thực hiện chế độ ghi chép sổ sách, bảng biểu, biểu mẫu theo dõi tình hình cung ứng, sử dụng; hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị báo cáo định kỳ, 6 tháng và báo cáo năm và đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Sở cũng đã tiến hành nhiều đợt thanh kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đều đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng VLNCN, không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình sử dụng VLNCN. Cho đến nay, việc quản lý và sử dụng VLNCN tại Lai Châu vẫn ổn định, góp phần xây dựng và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự của địa phương.

Nguồn:Thùy Dung