Hợp tác xã Sùng Phài


2012-06-21 - Trụ sở giao dịch: Bản sùng Chô xã Nậm Loỏng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 2307F000028 ngày 4/12/2007.

- Ngành nghề sản xuất: Sản xuất rượu.

- Địa điểm sản xuất: Bản sùng Chô xã Nậm Loỏng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Quy mô công suất: 9.000-10.000 lít/năm.

- Người đại diện:  Ông Nguyễn Văn Kế.   Chức vụ: Chủ nhiệm

- Điện thoại: 0946591387

Nguồn:phòng QLCN