Chi cục quản lý thị trường Lai Châu: 17 năm xây dựng và phát triển


2012-07-05 - Cách đây 55 năm, ngày 03⁄7⁄1957 Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban hành Nghị định số 290⁄TTg thành lập Ban Quản lý thị trường (Ban QLTT) Trung ương và các Ban Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố, khu tự trị trong cả nước.

  Đối với tỉnh Lai Châu, từ năm 1992 trở về trước, công tác Quản lý thị trường do Ban QLTT tỉnh và Ban đặc nhiệm tỉnh đảm nhiệm; ở cấp huyện, thị xã do phòng Tài chính - Giá cả thực hiện chức năng tham mưu cho UBND huyện, thị xã về công tác QLTT. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác QLTT trong tình hình mới, ngày 28/11/1992 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh về chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép (Gọi tắt là Ban chỉ đạo Quản lý thị trường), trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo Quản lý thị trường và Ban đặc nhiệm tỉnh. Ban chỉ đạo QLTT tỉnh gồm có 15 thành viên thuộc các ngành chức năng tham gia, hoạt động theo chế độ kiêm chức, do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch làm Phó trưởng ban Thường trực và 1 Phó Ban kiêm chức là Công an tỉnh; trực thuộc Ban có Văn phòng Ban và 2 trạm kiểm soát cố định liên ngành Tuần Giáo và Bình Lư; ngoài ra còn các Đội QLTT được thành lập ở các huyện, thị xã trong tỉnh. Sự ra đời của Ban chỉ đạo QLTT tỉnh chính là tiền thân của Chi cục Quản lý thị trường Lai Châu hiện nay.

          Thực hiện Nghị định số 10/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Quản lý thị trường ở địa phương. Ngày 19/9/1995 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số: 531/QĐ-UB thành lập Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Thương mại - Du Lịch Lai Châu, trên cơ sở giải thể Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh và chuyển giao bộ phận chuyên trách Văn phòng Ban chỉ đạo, 02 Trạm kiểm soát cố định liên ngành Tuần Giáo, Bình Lư và các Đội Quản lý thị trường huyện, thị xã sang Chi cục Quản lý thị trường Lai Châu.

Từ ngày 01/01/2004, thực hiện Nghị quyết số 22 kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XI, tỉnh Lai Châu cũ được chia tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu mới.  Trước mắt để duy trì công tác Quản lý thị trường, UBND Lâm thời tỉnh Lai Châu đã giao cho Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch thành lập tạm thời một Đội Quản lý thị trường cơ động gồm 16 cán bộ, công chức được điều động từ tỉnh Lai Châu cũ sang. Đến ngày 27/4/2004 UBND lâm thời tỉnh Lai Châu có Quyết định số 254/QĐ-UB về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Thương mại - Du lịch. Tổ chức, bộ máy của Chi cục QLTT Lai Châu khi mới thành lập có 2 phòng chức năng là Phòng Tổ chức hành chính; phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp và 5 Đội Quản lý thị trường trực thuộc làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn 6 huyện, thị trong tỉnh, với tổng biên chế 36 cán bộ, công chức.

Thực hiện Quyết định số 556/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Sở Công Thương được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch; ngày 31/12/2008 UBND tỉnh Lai Châu đã có Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu. Đến nay, tổ chức, bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường đã được kiện toàn, gồm: Chi cục trưởng, chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương và 2 Phó Chi cục trưởng giúp việc; có 2 phòng chức năng và 8 Đội QLTT trực thuộc làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn 7 huyện, thị trong tỉnh, với tổng biên chế hiện nay là 45 cán bộ, công chức.

Với chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công thương thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ, chất lượng hàng công nghiệp lưu thông trên thị trường; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại; là cơ quan Thường trực tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo 127/ĐP trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

 Sau 17 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những thay đổi về mặt tổ chức và chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của  Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công thương, sự tạo điều kiện của Cấp ủy, Chính quyền địa phương các huyện, thị và các Sở, Ban ngành trong tỉnh; lực lượng Quản lý thị trường Lai Châu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là công cụ đắc lực của Cấp ủy, Chính quyền địa phương trong việc góp phần ổn định thị trường, tham mưu cho tỉnh và Ngành Công thương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác quản lý thị trường.

 Đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Quản lý thị trường Lai Châu từ năm 1995 đến nay đã đạt được: Kiểm tra xử lý trên 8.000 vụ vi phạm pháp luật thương mại và các lĩnh vực liên quan khác, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa, tang vật tịch thu ước tính trên 10 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đã góp phần ngăn chặn được tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép và các hành vi gian lận thương mại khác đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, Chi cục luôn quan tâm công tác củng cố xây dựng lực lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với thành tích đã đạt được trong quá trình phấn đấu, xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau hơn 8 năm chia tách thành lập tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường Lai Châu đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, các Bộ, Ngành TW, UBND tỉnh ghi nhận khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 30 lượt tập thể và trên 60 lượt cá nhân được tặng Bằng khen, 34 cá nhân được tặng huy chương và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thương mại; 55 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý thị trường”.

 Nhìn lại chặng đường 17 năm xây dựng và phát triển của lực lượng Quản lý thị trường Lai Châu, kết quả đạt được trên đây còn khiêm tốn, song với những thành tích đạt được, chúng ta có quyền tự hào vì Quản lý thị trường luôn là một công cụ quan trọng không thể thiếu được trong hệ thống quản lý Nhà nước, góp phần ngăn chặn mặt trái của kinh tế thị trường, đảm bảo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Lực lượng Quản lý thị trường xứng đáng là người canh giữ thị trường tin cậy của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, sánh vai cùng với các lực lượng chức năng đảm bảo cho sự lành mạnh của thị trường./.

Nguồn:Phạm Khương