Công ty Cổ phần giống vật tư Lai Châu: Đơn vị điển hình trong việc cung ứng các mặt hàng giống, vật tư nông nghiệp.


2012-07-07 - Công ty Cổ phần Giống Vật tư Lai Châu được chuyển đổi từ Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 901⁄QĐ-UBND ngày 15⁄7⁄2010 của UBND tỉnh Lai Châu. Công ty đi vào hoạt động từ tháng 2⁄2011 với ngành nghề kinh doanh là cung ứng các mặt hàng giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

        Hiện nay Công ty có 06 chi nhánh trực thuộc tại các huyện, thị xã với trên 40 điểm bán hàng bao gồm các kho và đại lý với tổng số Cán bộ, công nhân, viên chức là 31 người, thu nhập bình quân năm 2011 là 4,1triệu/người/tháng; phấn đấu năm 2012 đạt 4,6 triệu/người/tháng. Từ khi được cổ phần hóa với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Lãnh đạo và đội ngũ công nhân viên, Công ty đã đạt được các danh hiệu: Giải Nhất, Nhì thi đua khối Doanh nghiệp; được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu.

      Là một đơn vị cung ứng giống, vật tư nông nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, Công ty luôn nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc dự trữ vật tư nông nghiệp nhất là trong các tháng mùa mưa, nhu cầu về giống và vật tư tăng. Hàng hóa của Công ty luôn đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng với giá cả ổn định; thực hiện đúng các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Nguồn:Trần Thu - Trần Mến