Phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-06-11 - Thực hiện Công văn số 1386⁄UBND-VX ngày 21⁄5⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Thông báo số 116⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 1445⁄UBND-VX ngày 27⁄5⁄2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Thông báo số 121⁄TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; Phương án số 54⁄PA-BCĐ ngày 25⁄5⁄2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về Phương án kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh theo từng cấp độ. Ngày 09⁄6⁄2021, Sở Công Thương ban hành phương án số 966⁄PA-SCT về đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động điều tiết, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, nhất là khu vực phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 (nếu có); đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu mua, vận chuyển, tiêu thụ nông sản của tỉnh.

2. Việc lưu thông, cung ứng hàng hóa phải có sự phối hợp quản lý chặt chẽ giữa các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

3. Phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện xe, người giao nhận hàng phải áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định Bộ Y tế, của tỉnh; hàng hóa, nông sản được lưu thông, cung ứng phải có đủ chứng từ, hóa đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định.

II. NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG ÁN

1. Dự kiến nhu cầu tiêu dùng hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian 01 tháng

Trên cơ sở quy mô dân số của tỉnh và mức tiêu dùng bình quân của 01 người/tháng đối với một số mặt hàng thiết yếu, dự kiến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thiết yếu của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 01 tháng trị giá khoảng 375,045 tỷ đồng, trong đó: Nhóm hàng lương thực và thực phẩm tươi sống khoảng 283,62 tỷ đồng; nhóm hàng thực phẩm chế biến khoảng 30,32 tỷ đồng; một số mặt hàng khác (khẩu trang, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh,…) khoảng 61,105 tỷ đồng (Chi tiết nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu tại biểu số 01 kèm theo).

2. Về khả năng đáp ứng nguồn cung hàng hóa thiết yếu

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phát huy tối đa năng lực dự trữ và cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tại các huyện, thành phố. Cụ thể:

- Hàng hóa nhập từ các tỉnh bạn: Đối với nhóm hàng thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng thiết yếu sử dụng nguồn hàng của các doanh nghiệp thương mại đầu mối, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị hàng thiết yếu hiện dự trữ thường xuyên tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh khoảng 37,944 tỷ đồng (Chi tiết các mặt hàng và đơn vị cung ứng tại biểu số 02 kèm theo).

- Hàng hóa địa phương sản xuất: Đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống ưu tiên sử dụng nguồn cung từ các trang trại, các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị hàng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh khoảng 178,89 tỷ đồng (Chi tiết các mặt hàng và đơn vị cung ứng tại biểu số 03 kèm theo).

- Hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm chế biến, hàng nông sản, thực phẩm tươi sống phải có đủ hóa đơn, chứng từ hoặc các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm theo quy định và chỉ được bán theo giá niêm yết của đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối.

Trường hợp các đầu mối cung ứng hàng hóa tại địa phương không đáp ứng đủ số lượng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, tùy vào mức độ thiếu hụt cụ thể trong từng thời điểm, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để kết nối các doanh nghiệp thương mại đầu mối của tỉnh với các doanh nghiệp, tập đoàn, cơ sở sản xuất hàng hóa thiết yếu để đặt hàng hoặc điều tiết hàng hóa từ các đơn vị sản xuất, nhà phân phối tại các tỉnh, thành phố cho thị trường Lai Châu.

3. Về cách thức cung ứng hàng hóa

3.1. Tình huống trên địa bàn tỉnh chưa có khu vực bị cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19; các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ vẫn hoạt động bình thường thì nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu do các doanh nghiệp đầu mối vận chuyển cung ứng đến các đại lý, điểm bán. Sở Công Thương tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

-  Chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh và thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để nắm chắc nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn. Kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong các trường hợp cần thiết.

- Chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối, các đơn vị bán lẻ trên địa bàn tỉnh duy trì lượng hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu thị trường, cung ứng hàng hóa với giá cả ổn định nhằm phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong hoạt động vận chuyển hàng hóa theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh; thường xuyên nắm bắt và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của các đơn vị cung ứng hàng hóa đảm bảo thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

3.2. Tình huống trên địa bàn tỉnh có các ca bệnh Covid-19 và có các khu vực bị cách ly, giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19; một số chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ bị phong tỏa và tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

3.2.1. Đối với khu vực chưa bị cách ly, giãn cách xã hội: Thực hiện các nhiệm vụ tại mục 3.1 nhằm đảm bảo hàng hóa được lưu thông thuận lợi phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

3.2.2. Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội

- Trường hợp trong khu vực giãn cách xã hội có các đại lý, cửa hàng bán lẻ: Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối chuẩn bị nguồn cung hàng hóa và cung cấp thông tin danh sách người điều khiển phương tiện và phương tiện, kế hoạch vận chuyển hàng hóa ra, vào khu giãn cách xã hội; phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chốt, trạm kiểm soát tạo điều kiện cho các phương tiện, người điều khiển phương tiện, người giao nhận hàng được cung ứng, vận chuyển hàng hóa đến các đại lý, cửa hàng bán lẻ, địa điểm kinh doanh được phép hoạt động trong khu giãn cách để cung ứng kịp thời, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Người điều khiển phương tiện, phương tiện vận tải, người giao nhận hàng hóa ra, vào khu giãn cách xã hội phải áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định Bộ Y tế.

- Trường hợp trong khu vực giãn cách không có các đại lý, cửa hàng bán lẻ: Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối có phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu và đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp thương mại đầu mối lựa chọn địa điểm (nhà văn hóa, kho, bãi…) đảm bảo không gian giãn cách để làm nơi tiếp nhận và cung ứng hàng hóa cho Nhân dân trong khu vực giãn cách. Tùy vào quy mô, khu vực bị giãn cách để bố trí số điểm cung ứng hàng hóa phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong quá trình mua hàng.

3.2.3. Đối với khu vực bị cách ly

- Sở Công Thương phối hợp với chính quyền địa phương có khu vực bị cách ly nắm bắt thông tin về số lượng người, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu để chuyển cho các doanh nghiệp thương mại đầu mối chuẩn bị nguồn hàng và phương án vận chuyển hàng hóa cung ứng cho khu vực cách ly.

- Đề nghị chính quyền địa phương có khu vực bị cách ly giao cho 01 đơn vị hoặc tổ công tác làm đầu mối để tiếp nhận và cung cấp thông tin hai chiều (trong khu cách ly với khu vực bên ngoài không bị cách ly), công khai họ tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ công tác cho Nhân dân trong vùng cách ly biết để liên hệ khi có nhu cầu.

- Tổ công tác thông báo cho Nhân dân về thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký nhu cầu về các mặt hàng thiết yếu; tổng hợp danh sách, số lượng, chủng loại hàng hóa để đăng ký với doanh nghiệp thương mại đầu mối cung ứng hàng hóa.

- Trên cơ sở danh sách đăng ký của tổ công tác tổng hợp, các doanh nghiệp đầu mối cung ứng vận chuyển hàng hóa đến khu vực kiểm soát ngoài khu vực cách ly và bàn giao cho tổ công tác để chuyển cho Nhân dân trong khu vực cách ly.

- Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường cử cán bộ giám sát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và giá bán các loại hàng hóa thiết yếu do doanh nghiệp thương mại đầu mối cung cấp cho Nhân dân khu vực cách ly đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Quá trình nhận đơn, vận chuyển và giao hàng phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành y tế để đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3.3. Tình huống dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, có nhiều khu vực bị cách ly

3.3.1. Đối với khu vực bị cách ly: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố có khu vực bị cách ly triển khai nhiệm vụ theo phương án tại mục 3.2.3

3.3.2. Đối với các khu vực còn lại

- Sở Công Thương phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê và công bố các chợ, siêu thị, cửa hàng, đại lý, điểm bán lẻ hàng hóa thiết yếu đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định được tiếp tục hoạt động để phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối rà soát, lựa chọn và công bố bổ sung các địa điểm (nhà văn hóa, kho, bãi…) là nơi tập kết, cung ứng hàng hóa thiết yếu để đảm bảo có hệ thống các điểm bán cung ứng hàng hóa thiết yếu thuận tiện đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố thực hiện việc cấp phiếu đi mua hàng thiết yếu cho các hộ dân để đảm bảo điều tiết lượng người ra vào chợ, siêu thị, chấp hành tốt các quy định về giãn cách phòng chống dịch Covid -19.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y Tế lập danh sách người điều khiển phương tiện, người bốc xếp hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp thương mại đầu mối để khi cần thiết có thể cấp phù hiệu cho lưu thông vận chuyển hàng hóa trong tỉnh và kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người điều khiển phương tiện, người bốc xếp hàng hóa. Đồng thời, gửi danh sách người điều khiển phương tiện, người bốc xếp hàng hóa và phương tiện vận tải cho Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có liên quan đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho phương tiện qua các chốt kiểm soát để vận chuyển hàng hóa thiết yếu cung ứng cho tỉnh Lai Châu.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, thống kê sát lượng hàng hóa lương thực, thực phẩm sản xuất tại tỉnh và nguồn hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tại các kho của doanh nghiệp thương mại đầu mối, các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Khi có nguy cơ thiếu hụt nguồn hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương sẽ liên hệ với Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố kết nối các doanh nghiệp thương mại đầu mối của tỉnh với các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất hàng hóa thiết yếu để đặt hàng hoặc điều tiết hàng hóa từ các đơn vị sản xuất, nhà phân phối tại các tỉnh, thành phố khác cho thị trường Lai Châu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Là đơn vị đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa đáp ứng với diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để có giải pháp giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, đúng thẩm quyền. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu

Chủ động đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tăng lượng hàng hóa dự trữ thường xuyên tại cơ sở; phối hợp với Sở Công Thương, chính quyền địa phương các cấp thực hiện điều tiết nguồn hàng phục vụ nhu cầu của Nhân dân khi có yêu cầu; thực hiện ký cam kết cung ứng hàng hóa thiết yếu kịp thời, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để tăng giá; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Các doanh nghiệp thương mại đầu mối kinh doanh nhóm hàng thực phẩm chế biến, tiêu dùng thiết yếu: Công ty TNHH MTV Tân Đức, Công ty TNHH MTV Đông Dũng, Công ty TNHH thương mại Hưng Thịnh, Công ty TNHH MTV Đại Hải, Công ty TNHH MTV thương mại Đức Tài - Lai Châu, Siêu thị Hương Long, Siêu thị VinMart Lai Châu, Siêu thị Dũng Long chủ động xây dựng phương án đảm bảo nguồn hàng thiết yếu cung ứng phục vụ Nhân dân theo các tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc về nguồn cung và lưu thông hàng hóa, kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để được phối hợp hỗ trợ.

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống trên địa bàn tỉnh:

+ Công ty TNHH MTV giống vật tư Tây Bắc, Hợp tác xã Thanh Xuân, Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tâm, Hộ kinh doanh Nguyễn Tú chủ động tổ chức thu mua, chế biến, dự trữ và cung ứng mặt hàng gạo theo các tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

+ Công ty TNHH MTV Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV số 24, Công ty TNHH MTV Quang Tú Lai châu, Hợp tác xã Thanh Niên Ta Gia, Hợp tác xã Phát triển Tà Mít và các hộ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm chủ động tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến, dự trữ và tổ chức cung ứng các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, thủy sản theo các tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

+ Khuyến khích các trang trại, hộ dân tăng cường sản xuất các mặt hàng rau, củ, quả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong khu vực bị cách ly, giãn cách xã hội.  Ban quản lý các chợ dân sinh tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh cung ứng các mặt hàng rau, củ, quả, trứng gia cầm…phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

3. Đề nghị các sở, ngành, UBND huyện, thành phố phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ sau:

3.1. Sở Y tế

- Chỉ đạo và huy động các đơn vị có năng lực xét nghiệm Covid-19 đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện, người giao nhận hàng hóa (Theo quy định Văn bản số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về việc hướng dẫn phòng, chng dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa) trong thời gian ngắn nhất nhằm hạn chế tối đa ách tắc lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh xem xét đưa nhóm người điều khiển phương tiện xe, vận chuyển hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp thương mại đầu mối làm nhiệm vụ cung ứng hàng hóa cho các khu vực giãn cách xã hội và cách ly vào nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.

- Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác rà soát, công bố các chợ, siêu thị, cửa hàng, điểm bán hàng thiết yếu đảm bảo các điều kiện phòng dịch Covid-19 theo quy định.

- Trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, xác nhận hàng hóa, nông sản an toàn dịch bệnh (nếu có); phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn triển khai các biện pháp an toàn phòng dịch cho người điều khiển phương tiện, phương tiện và hàng hóa để lưu thông hàng hóa qua các địa bàn trong và ngoài tỉnh.

3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương sản xuất, nuôi trồng các loại nông, lâm, thủy sản phù hợp với nhu cầu, khả năng tiêu thụ trong bối cảnh dịch Covid-19 nhằm chủ động đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp thông tin về đầu mối cung ứng hàng hóa nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho khu vực giãn cách xã hội, cách ly hoặc hỗ trợ kết nối tiêu thụ trong trường hợp nông sản vào vụ thu hoạch nhưng chưa có kênh tiêu thụ.

3.3. Sở Giao thông vận tải

- Nghiên cứu, rà soát lập danh sách, lựa chọn một số đơn vị vận tải hàng hóa (Bao gồm thông tin chi tiết về phương tiện, tên, số điện thoại của lãnh đạo doanh nghiệp và lái xe …) trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra, vào khu cách ly, giãn cách xã hội.

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc tạo điều kiện cho người và phương tiện của các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch được lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiêu thụ nông sản cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp trao đổi thông tin với Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện vận tải làm nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu của tỉnh Lai Châu được lưu thông thuận lợi theo quy định.

3.4. Cục Quản lý thị trường tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến đối với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và mặt hàng thiết yếu; chú trọng kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và giá bán các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chỉ đạo trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại, du lịch phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác điều tiết lưu thông hàng hóa và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức cung ứng các mặt hàng thiết yếu của doanh nghiệp.

3.6. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo dõi sát tình hình dịch bệnh, diễn biến thị trường, nhu cầu của Nhân dân để xây dựng phương án đảm bảo nguồn hàng hóa phù hợp; bố trí về người, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân tại khu vực cách ly, giãn cách xã hội trên địa bàn khi cần thiết.

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch Covid-19, các địa phương triển khai thực hiện linh hoạt, tạo điều kiện cho người và phương tiện vận chuyển được ra, vào địa phương để cung ứng hàng hóa thiết yếu và thu mua nông sản (sau khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19).

   Các biểu tổng hợp về hàng hóa thiết yếu kèm theo phương án xem    tại đây


  

Nguồn:Phòng QLTM