Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương


2020-06-19 - Ngày 17⁄6⁄2020, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 03⁄XN-SCT xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH GCOOP Việt Nam.

 

               Chi tiết xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH GCOOP Việt Nam xem tại đây

Nguồn:Phòng QLTM