Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam


2020-04-23 - Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

 

Ngày 20/4/2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 120/TB-CT về việc Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam. 

                                               Chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn:Trần Thu