Tình hình hoạt động công thương năm 2017, một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018.


2017-12-28 - Năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn như: thời tiết diễn biến bất lợi, giá nhiều loại nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất không ổn định đã ảnh đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 47⁄QĐ-BCT ngày 09⁄01⁄2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Quyết định số 60⁄QĐ-UBND ngày 20⁄01⁄2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP, do đó hoạt động sản xuất, kinh doanh đều tăng so với cùng kỳ năm trước, thị trường hàng hóa đa dạng, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2017 ước đạt 4.339,5 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do mùa mưa kéo dài, lưu lượng mưa lớn, các nhà máy thủy điện đều phát điện với công suất tối đa, trong đó có công trình thủy điện Lai Châu, Bản Chát vận hành ổn định và có công suất lắp máy lớn. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Chè các loại ước đạt 4.820 tấn, đạt 100% kế hoạch; đá xây dựng ước đạt 630.739 m3, vượt 10,2% kế hoạch; điện phát ra ước đạt 5.609,552 triệu kwh, vượt 17,6% kế hoạch; nước máy sản xuất ước đạt 3,85 triệu m3, đạt 100% kế hoạch; xi măng ước đạt 13.100 tấn, đạt 100% kế hoạch; quặng các loại ước đạt 1.100 tấn, đạt 100% kế hoạch.

Số xã, phường, thị trấn được sử dụng điện lưới Quốc gia 108/108 xã, đạt 100%; số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 86.636/93.946 hộ, đạt 92%.

Hoạt động thương mại: Hoạt động thương mại trên địa bàn năm 2017 ổn định, sức mua của người dân tăng so với cùng kỳ; hàng hóa đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2017 ước đạt 4.720 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn năm 2017 ước đạt: Điện tiêu dùng 125 tỷ đồng; xăng dầu bán lẻ 750 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2017 ước đạt 13,902 triệu USD, bằng 147,9% kế hoạch, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị xuất khẩu của địa phương đạt 10,302 triệu USD, bằng 180,7% kế hoạch, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương, gồm: Thảo quả 50 tấn, trị giá 0,27 triệu USD; chè 1.150 tấn, trị giá 2,4 triệu USD; sắn khô 4.100 tấn, trị giá 0,632 triệu USD; quả chuối lá 17.000 tấn, trị giá 7 triệu USD.

Hoạt động khuyến công xúc tiến thương mại:

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017. Triển khai thực hiện 10 đề án thuộc nguồn khuyến công quốc gia và địa phương với tổng kinh phí là 1.621 triệu đồng, gồm: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chạm khắc gỗ cho hộ kinh doanh Trúc Suy với kinh phí 150 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bảo Dương với kinh phí 400 triệu đồng; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tấm lợp tôn cho hộ kinh doanh Hà Văn Biên với kinh phí 200 triệu đồng; nâng cao năng lực quản lý nhằm bồi dưỡng cho chủ các cơ sở công nghiệp nông thôn về quản trị kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin thị trường và tình hình hội nhập kinh tế quốc tế với kinh phí 36 triệu đồng; hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất chè sao lăn cho Công ty Cổ phần chè Lai Châu với kinh phí 200 triệu đồng; đầu tư trang thiết bị, mẫu vật phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh với kinh phí 75 triệu đồng; hỗ trợ tham gia hội chợ quảng bá hàng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp năm 2017 với kinh phí 80 triệu đồng; hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho Công ty Cổ phần chè Lai Châu với kinh phí 50 triệu đồng; phát hành Bản tin Công thương Lai Châu với kinh phí 100 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cán tôn tấm lợp tại HTX Gia Minh với kinh phí 330 triệu đồng. Tổ chức 02 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Nậm Nhùn và huyện Tam Đường; tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu, chào bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của địa phương, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu sản xuất trong nước tại Trung tâm văn hóa du lịch và giới thiệu sản phẩm Ma Lù Thàng trong Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản cho khu vực nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu năm 2017; tham gia hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại tỉnh Ninh Bình; hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc tại tỉnh Yên Bái; hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung tại tỉnh Lạng Sơn; hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 tại tỉnh Lào Cai để quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của địa phương đến các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, như: Sản phẩm chè của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Chè Tam Đường, Công ty Cổ phần trà Than Uyên, Công ty TNHH chè Hồng Đức; sản phẩm đá đen các loại của Công ty Liên doanh đá Lai Châu và một số sản phẩm khác của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý thị trường: Phát hiện và xử lý 351 vụ vi phạm, trong đó: Vi phạm hàng cấm 30 vụ; vi phạm hàng nhập lậu 25 vụ; vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ 13 vụ; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm 45 vụ; vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá 37 vụ; vi phạm trong đăng ký kinh doanh 201 vụ. Tổng số tiền thu phạt ước tính 868,5 triệu đồng, trong đó: Thu từ xử phạt vi phạm hành chính 778,49 triệu đồng, thu từ bán hàng tịch thu 90,01 triệu đồng.

Năm 2018, Sở Công thương sẽ phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Triển khai thực hiện giải pháp của Bộ Công Thương, HĐND và UBND tỉnh về những giải pháp phát triển kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời rà soát các quy hoạch để đề nghị điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ trong quy hoạch cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra các chủ đầu tư dự án thủy điện về tiến độ đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện; xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các chủ đầu tư dự án thủy điện chậm tiến độ đầu tư xây dựng và vi phạm trong việc thực hiện các quy định về an toàn hồ đập thủy điện. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hoá thiết yếu, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp điều tiết cung cầu hàng hóa nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong các dịp lễ, tết và mùa mưa lũ.

- Phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP và UBND các huyện, thành phố tăng cường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, hoạt động kinh doanh xăng dầu, vật tư phân bón, hoạt động mua bán, xuất lậu khoáng sản.

- Triển khai các đề án khuyến công và xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng quy mô, thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có chất lượng để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo thêm mặt hàng xuất khẩu chủ lực cho địa phương.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước./.

Nguồn:Đặng Thủy (P. KHTCTH)