Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ IV năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ.


2017-10-06 - Ngày 6⁄10⁄2017, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội nghị ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ IV - năm 2017 với chủ đề “Ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố hợp tác - hội nhập - phát triển”. Đồng chí Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công thương dự và chỉ đạo hội nghị.

            Dự Hội nghị có lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Tập đoàn trực thuộc Bộ Công thương; lãnh đạo UBND và Sở Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc...

            Theo báo cáo kết quả hoạt động của ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành, Trung ương, Thành ủy/Tỉnh ủy, HĐND, UBND 28 tỉnh, thành phố cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp trong khu vực, kinh tế khu vực phí Bắc đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể: ngành công nghiệp có mức tăng trưởng khá năm 2016 tăng 12,8% so với năm 2016, 9 tháng đầu năm 2017 tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ năm 2016 đạt 1.247 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2015; 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.022 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016. Xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì tăng trưởng, năm 2016 tăng 13,4% so với năm 2015, 9 tháng đầu năm 2017 tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016. Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa, thị trường miền núi, hải đảo, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa về nông thôn, vùng biên giới, hải đảo... được triển khai tích cực, góp phần thúc đẩy tiêu thụ và sức mua trên thị trường. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng cấm và gian lận thương mại được phối hợp triển khai tích cực, góp phần ổn định tình hình thị trường, bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

            Tuy nhiên, hoạt động công thương của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc vẫn còn một số hạn chế như: năng lực cạnh tranh công nghiệp vẫn còn ở mức thấp; chuyển dịch cơ cấu công nghiệp mặc dù đã đúng hướng nhưng chậm và chưa bền bững. Tổng mức bán lẻ hàng hóa duy trì tăng trưởng nhưng mức tăng nhìn chung còn chưa cao như kỳ vọng. Việc phối hợp liên kết các đơn vị trong khu vực chưa có chiều sâu; việc hợp tác trong phát triển, tiêu thụ sản phẩm của các địa phương chưa được quan tâm triển khai...

            Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, 3 tháng cuối năm 2017, ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc đề ra các mục tiêu phấn đấu đó là: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 814 nghìn tỷ đồng, để cả năm 2017 ước đạt 2.965 nghìn tỷ đồng tăng 7,2% so với thực hiện năm 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 365,6 nghìn tỷ đồng, để cả năm đạt 1.322 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Kim ngạch cuất khẩu đtạ 26,26 tỷ USD, ước cả năm đạt 99 tỷ USD hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tăng 16% so với năm 2016; kim ngạch nhập khẩu đạt 27,16 tỷ USD, để năm 2017 đạt 105 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2016.

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đánh giá cao những kết quả của ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đạt được trong năm 2016 và 9 tháng năm 2017. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Sở Công thương của 28 tỉnh, thành phố cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, nâng cấp, công khai thủ tục điện tử cấp độ 3-4 ở một số thủ tục cấp phép nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân, giảm chi phí, tận dụng tốt các cơ hội đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; Tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, nâng cao chất lượng phục vụ điện; Đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng trong đó tập trung liên kết cung ứng hàng hóa, góp phần cân đối cung, cầu trong khu vực...

            Tại Hội nghị, Sở Công Thương Phú Thọ đã chuyển giao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ V năm 2018 cho Sở Công Thương tỉnh Nghệ An.

Nguồn:Trần Thu