Tình hình hoạt động công thương 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017


2017-10-05 - 9 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Kết quả cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3.414,4 tỷ đồng, bằng 90,4% kế hoạch năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Chè chế biến các loại 4.130 tấn, tăng 53,7%; đá đen 220.000 viên, tăng 40,1%; đá xây dựng 500.001m3, tăng 12,3%; điện phát ra 4.121,8 triệu kwh, tăng 13,9%; gạch xây dựng 58,58 triệu viên, tăng 31,1%; nước máy sản xuất 3,139 triệu m3, tăng 2,8%; quặng các loại 700 tấn, tăng 2,3 lần; xi măng 9.345 tấn, tăng 2 lần.

Số xã, phường, thị trấn được sử dụng điện lưới Quốc gia 108/108 xã, đạt 100%; số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 85.547/93.350 hộ, đạt 91,7%.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3.512,2 tỷ đồng, bằng 81,1% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017: Điện tiêu dùng ước đạt 89,2 tỷ đồng; xăng dầu bán lẻ ước đạt 567,5 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 9,63 triệu USD, bằng 102,4% kế hoạch năm, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa của địa phương đạt 6,78 triệu USD, bằng 118,9% kế hoạch năm, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương gồm: Chè chế biến các loại 424 tấn, trị giá 0,903 triệu USD; sắn khô 4.100 tấn, trị giá 0,632 triệu USD; quả chuối lá 12.000 tấn, trị giá 5,24 triệu USD.

Hoạt động Khuyến công xúc tiến thương mại: Triển khai thực hiện 05 đề án thuộc nguồn khuyến công quốc gia và địa phương với tổng kinh phí là 911,96 triệu đồng, gồm: Đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bảo Dương tại huyện Than Uyên, với kinh phí hỗ trợ là 400 triệu đồng; đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chạm khắc gỗ cho hộ kinh doanh Trúc Suy tại huyện Phong Thổ, với kinh phí hỗ trợ là 200 triệu đồng; đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất tấm lợp tôn cho Hộ kinh doanh Hà Văn Biên tại huyện Phong Thổ, với kinh phí hỗ trợ là 200 triệu đồng; đề án tổ chức tập huấn kiến thức quản trị kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; bồi dưỡng kiến thức về tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và bảo vệ môi trường cho 60 học viên là cán bộ quản lý thuộc phòng kinh tế thành phố và phòng kinh tế - hạ tầng các huyện và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ là 36,96 triệu đồng; phát hành bản tin công thương số 1, 2, 3 năm 2017 với tổng kinh phí thực hiện là 75 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản cho khu vực nông thôn, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu qua việc phát hành tờ rơi, tờ gấp; tham gia Hội chợ thương mại khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Ninh Bình 2017 tại tỉnh Ninh Bình. Tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu, chào bán các sản phẩm tại Trung tâm văn hóa, du lịch và giới thiệu sản phẩm Ma Lù Thàng thuộc các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc.

Công tác quản lý thị trường: Phát hiện và xử lý 274 vụ vi phạm, trong đó: Vi phạm hàng cấm 11 vụ; vi phạm hàng nhập lậu 18 vụ; vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ 10 vụ; vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá 30 vụ; vi phạm trong kinh doanh 165 vụ; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm 38 vụ; vi phạm khác 2 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán hàng tịch thu ước tính 655,22 triệu đồng, trong đó: tiền xử phạt vi phạm hành chính là 574,82 triệu đồng; tiền bán hàng tịch thu 80,4 triệu đồng.

Ba tháng cuối năm 2017, Sở Công thương sẽ phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động ngành Công thương thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ngành công thương đã đề ra.

- Triển khai lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần II Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hệ thống kho, bãi tại các cửa khẩu, lối mở, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở đã được công bố trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.

- Thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí tham gia tổ chức lập quy hoạch trên các sông suối tiềm năng thủy điện, trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch.Tăng cường đôn đốc, rà soát, kiểm tra các tình hình triển khai thực hiện các dự án thủy điện theo quy định của Luật Đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi những dự án vi phạm theo quy định của Luật Đầu tư.

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch định hướng phát triển ngành công thương năm 2018; rà soát điều chỉnh quy hoạch hạ tầng thương mại để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng thương mại.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với nhiều hình thức để các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự nguyện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; không sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo vệ sinh ATTP. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng thiết yếu; chấp hành các điều kiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2017; kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2017 và trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hoá thiết yếu các tháng cuối năm, đồng thời tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm điều tiết đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và nhu cầu trong dịp lễ, tết của nhân dân.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công, xúc tiến thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thế mạnh của tỉnh./. 

Nguồn:Đặng Thủy (P. KHTCTH)