Sở Công Thương Lai Châu: Tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.


2021-06-01 - Trước sự bùng phát nhanh và đặc biệt phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu. Ngày 01⁄6⁄2021, toàn thể công chức, viên chức Sở Công Thương tỉnh Lai Châu đã đồng lòng, góp sức, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 4.600.000 đồng đã được gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu để kịp thời hỗ trợ mua vắc - xin, máy thở, trang thiết bị y tế hỗ trợ khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Sở Công thương tỉnh Lai Châu nhằm chung tay sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, sự an toàn và đời sống, sức khỏe của nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Nguồn:Trần Thu