Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương.


2021-06-01 - Sáng ngày 01⁄6⁄2021, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở dự và chỉ đạo buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Cường - Chánh Văn phòng Sở đã công bố Quyết định số 870/QĐ-SCT ngày 28/5/2021 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu về việc bổ nhiệm công chức. Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Luyến - Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương kể từ ngày 01/6/2021, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Luyến, đề nghị đồng chí phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực học hỏi, phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức phòng Quản lý thương mại và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp với đồng chí Luyến hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nguồn:Trần Thu