Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Quản lý thị trường


2021-03-17 - Chiều ngày 16⁄3⁄2021, Lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Quản lý thị trường. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc.

   Dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Quản lý thị trường…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Quản lý thị trường đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng ngành năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Theo đó, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ với nhiều các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phải thực hiện, trong bối cảnh dịch bệnh, chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của Nhân dân, tỉnh Lai Châu vẫn là một trong số ít tỉnh có tốc độ tăng trưởng dương khá cao, có 27/29 chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch giao. Tổng thu ngân sách địa phương là 10.971.067 triệu đồng, đạt 130% so với dự toán Trung ương giao, đạt 128% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.328 triệu đồng, đạt 115% so với dự toán Trung ương giao, đạt 108% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (cao nhất từ khi thành lập tỉnh và chưa kể số thu năm 2021 đã nộp trước vào năm 2020: 120 tỷ đồng); nhiều chỉ tiêu phát triển ngành công nghiệp đạt và vượt so với kế hoạch như: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 5.838,3 tỷ đồng (đạt 95,3% kế hoạch), tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 6.184,5 tỷ đồng (đạt 106,6% kế hoạch), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 67,59 triệu USD, vượt 49,6% kế hoạch năm, tăng 28,6% so với năm 2019. Năm 2020, Cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 1.261 cơ sở, xử lý 636 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng hóa tịch thu và giá trị hàng hóa, tang vật tịch thu tiêu hủy trên 1.629 triệu đồng…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo và trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc các sở, ngành đã phát biểu làm rõ thêm các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện như: Hợp tác phát triển thương mại biên giới, hoạt động khuyến công, giải pháp cải thiện chỉ số giá tiêu dùng, giải pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân; giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả nổi bật của các Sở, ngành trong năm 2020 đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Quản lý thị trường cần quan tâm công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng hành với doanh nghiệp; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân; về kiện toàn tổ chức, bộ máy phải đi đôi với, tăng cường công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Ngành công thương đề xuất chính sách để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nhất là chính sách thu hút phát triển cụm công nghiệp; quan tâm xây dựng thương hiệu để phát triển thị trường nội địa và làm tốt công tác tham mưu trong xuất, nhập khẩu, phát triển thương mại điện tử… Sở Tài chính phải phối hợp chặt chẽ với Cục thuế tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu về thu ngân sách trên địa bàn; phát động tăng cường tiết kiệm chi, chống lãng phí; tăng cường tái đầu tư; tăng cường công tác huy động vốn bằng nhiều giải pháp; giám sát chặt chẽ trong công tác mua sắm tài sản công và quyết toán các dự án hoàn thành. Kho bạc Nhà nước chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng; Cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện toàn diện các chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; phát huy hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh… Các sở, ngành cần thể hiện quyết tâm bằng hành động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021.   

Nguồn:Trần Thu