Ngành Công Thương Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021


2021-01-27 - Ngày 26⁄01⁄2021, ngành Công thương Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Cục Quản lý thị trường; UBND các huyện, thành phố; Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công Thương cùng toàn thể công chức, viên chức của Sở Công Thương.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương; sự nỗ lực của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại cơ bản đạt và vượt kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất công nghiệp cơ bản được duy trì; các ngành công nghiệp đều tăng so với năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 5.948 tỷ đồng, bằng 97,2% kế hoạch năm, tăng 30,4% so với năm 2019.  Hệ thống lưới điện tiếp tục được triển khai đầu tư theo các quyết định phê duyệt của Bộ Công Thương, trong năm đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng 40km đường dây trung thế, 65 trạm biến áp; 22km đường dây hạ thế; cấp điện cho 4.988 hộ, góp phần nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 95,1%, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,5 điểm % so với năm 2019.

Thị trường hàng hóa, dịch vụ trong tỉnh ổn định, hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Trong các dịp lễ, tết và mùa mưa lũ không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 đạt 6.232,6 tỷ đồng, vượt 7,5% kế hoạch, tăng 2,5% so với năm 2019.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 53,21 triệu USD, trong đó giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu đạt 15,2 triệu USD, bằng 100% kế hoạch; các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu của tỉnh chấp hành tốt các quy định của pháp luật và quy chế quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định. Qua đó thúc đẩy phát triển các dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng kho bãi, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân khu vực biên giới, tăng thu cho nguồn ngân sách địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   

Bên cạnh đó, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn như: Một số doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; dịch bệnh Covid-19 xảy ra đã làm giảm sức mua các sản phẩm vật liệu xây dựng như gạch, khoáng sản làm vật liệu xây dựng như đá, cát xây dựng; nguồn vốn Trung ương bố trí cho các dự án phát triển hạ tầng lưới điện nông thôn đã được phê duyệt còn chậm, chưa đúng theo kế hoạch.

Năm 2021, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KTXH trong trạng thái bình thường mới, phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục những khó khăn, ngành Công Thương Lai Châu quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6.341,2 tỷ đồng; tỷ lệ số hộ sử dụng điện đạt 95,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.594 tỷ đồng; Giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 57,71 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 16,33 triệu USD.

 

Đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 Tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho 2 đơn vị có sản phẩm, bộ sản phẩm được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020 (Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Chè Tam Đường và Công ty TNHH phát triển công nghiệp và thương mại Thủy Nam).

Tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho 2 đơn vị có sản phẩm, bộ sản phẩm được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020 (Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Chè Tam Đường và Công ty TNHH phát triển công nghiệp và thương mại Thủy Nam). 

 

 

Nguồn:Trần Thu