XNK

Lai Châu: Bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế


2020-11-13 - Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020, ngày 13⁄11⁄2020, Sở Công thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế cho công chức, viên chức và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Lê Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Công Thương; Nguyễn Văn Lịch - PGS, TS Học viện Ngoại giao; Phạm Quang Văn - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Hội nhập quốc tế và trên 70 học viên là công chức, viên chức các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, các chuyên đề như: Tự do hóa thương mại đối với lĩnh vực hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh khai thác vai trò của công tác ngoại giao kinh tế đối với thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng nhận biết những cơ hội, thách thức của Việt Nam, của tỉnh Lai Châu đang diễn ra trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu vào công việc quản lý, điều hành và tham mưu cho các cấp lãnh đạo địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành; tận dụng và phát huy những lợi thế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân trong tỉnh; đồng thời triển khai, cụ thể đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn tới.

 

Nguồn:Trần Thu