Lai Châu: Kết quả hoạt động Công thương 9 tháng đầu năm 2020


2020-09-30 - Chín tháng đầu năm 2020, hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, sức mua của người dân tăng; thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 4.24,6 tỷ đồng, bằng 69,4% kế hoạch năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 2.960,6 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch năm, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.285,8 tỷ đồng, bằng 90,4% kế hoạch năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 0,2 tỷ đồng, bằng 16,6% kế hoạch năm, giảm 72,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt so với kế hoạch: Điện sản xuất 4.139 triệu kWh, đạt 68,7%; đá đen 30.000 viên, đạt 16,6%; đá xây dựng 480.009 m3, đạt 68,7%; chè các loại 5.618 tấn, đạt 85,1%; gạch xây dựng 50,65 triệu viên, đạt 70,1%; nước máy sản xuất 3,567 triệu m3, đạt 86,6%; quặng các loại 1.820 tấn, đạt 33,1%; xi măng 7.527 tấn, đạt 57,9%.

Số xã được sử dụng điện lưới quốc gia là 106/106 xã, đạt 100%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,9%, tăng 0,7 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.533 tỷ đồng, bằng 78,2% kế hoạch năm, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 544 tỷ đồng, bằng 81,2% kế hoạch năm, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 3.989 tỷ đồng, bằng 77,8% kế hoạch năm, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh: Lương thực, thực phẩm 1.357 tỷ đồng; hàng may mặc 234 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 458 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 36,7 tỷ đồng; xăng dầu 563 tỷ đồng.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 47,36 triệu USD, vượt 4,8% kế hoạch năm, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu đạt 10,29 triệu USD, bằng 67,7% kế hoạch năm, giảm 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương gồm: Chè 1.557 tấn, trị giá 3,74 triệu USD; ngô, sắn, nghệ, quả chuối xanh 22.125 tấn, trị giá 6,55 triệu USD.

Công tác khuyến công: xây dựng và phát sóng phóng sự chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên sóng Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lai Châu (số 1); tổ chức 02 buổi tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”; thực hiện ký kết hợp đồng triển khai 02 đề án khuyến công Quốc gia; thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để xây dựng và đăng ký kế hoạch khuyến công Quốc gia, địa phương năm 2021; hoàn thiện hồ sơ 02 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020.

Bên cạnh đó, hoạt động Công thương trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như: Thị trường tiêu thụ một số sản phẩm của tỉnh gặp khó khăn do nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong nước giảm; thị trường xuất khẩu nông sản hạn chế do các nước thực hiện biện pháp kiểm soát dịch bệnh…

Ba tháng cuối năm, ngành Công Thương đề ra các chỉ tiêu phấn đấu: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2020 ước đạt 5.281,2 tỷ đồng, bằng 86,3% kế hoạch năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 6.278,7 tỷ đồng, vượt 8,3% kế hoạch năm; giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 55,2 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 15,2 triệu USD, bằng 100% kế hoạch năm; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia ước đạt 95,1%, bằng 100% kế hoạch năm.

Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương tại Quyết định số 108/QĐ-BCT ngày 10/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ngành Công thương đã đề ra. Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung  Quy hoạch các dự án thủy điện. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa các công trình thủy điện. Phối hợp với Cục QLTT tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi diễn biến cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong những tháng cuối năm 2020 và tết Nguyên đán năm 2021. Triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia, địa phương năm 2020; xây dựng các đề án khuyến công năm 2021. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác khuyến công; công tác tiết kiệm năng lượng và hiệu quả đến các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, website của Sở Công Thương./.

 

Nguồn:Trần Thu - Đặng Thủy