Kết quả hoạt động Công thương tháng 4 năm 2020


2020-04-29 - Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) tháng 4 năm 2020 ước đạt 202,6 tỷ đồng, tăng 29,6% so với tháng 3⁄2020, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

+ Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế Quốc doanh đạt 108,3 tỷ đồng giảm 19,4% với tháng 3/2020; kinh tế ngoài Quốc doanh đạt 49,8 tỷ đồng, giảm 8,8% so với tháng 3/2020.

+ Phân theo ngành công nghiệp: Công nghiệp sản xuất điện ước đạt 168,5 tỷ đồng, tăng 50% so với tháng 3; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 23,8 tỷ đồng, giảm 72,5% so với tháng 3/2020; Công nghiệp khai thác, chế biến ước đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 0,7 % so với tháng 3/2020. Công nghiệp sản xuất nước và thu gom rác thải ước đạt 3,2 tỷ đồng, giảm 20,6% so với tháng 3/2020.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt: Đá xây dựng 47.000 m3; điện sản xuất 171 triệu Kwh; nước máy sản xuất 370.000m3; gạch xây dựng 4.100 nghìn viên; xi măng 300 tấn; quặng các loại 250 tấn; chè khô các loại 200 tấn.

Số xã có điện lưới Quốc gia đạt: 106/106 xã; Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là 94.044/99.069 hộ, đạt 94,9%; Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia là 937/994 thôn bản, đạt 94,3%.

Về hoạt động thương mại: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 giảm mạnh so với tháng 3 nhưng vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý. Tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không có sự cố xảy ra; các mặt hàng như xăng dầu, gas và các dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 năm 2020 ước đạt 333,82 tỷ đồng, giảm 42% so với tháng 3/2020. Các mặt hàng chủ yếu cung ứng trên địa bàn tỉnh: Lương thực, thực phẩm 103,4 tỷ đồng; hàng may mặc 4,72 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 24,15 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 1,02 tỷ đồng; xăng dầu 32,7 tỷ đồng.

Về hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng 4 năm 2020 ước đạt 5,446 triệu USD, tăng 7,3% so với tháng 3/2020, trong đó giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 1,746 triệu USD, tăng 9,8% so với tháng 3/2020. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương trong tháng gồm: Chè 110 tấn, trị giá 0,281 triệu USD; quả chuối xanh 5.700 tấn, trị giá 1,465 triệu USD.

Trong tháng 5, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Trình Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện A Mé 1,2 và Thủy điện Kha Ứ thuộc Xã Tà Tổng, huyện Mường Tè. Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh và quản lý an toàn hóa chất trình UBND tỉnh. Ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng Thương mại điện tử của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020; Triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2020…

 

Nguồn:Nguyễn Liên