Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, cải thiện chỉ số hài lòng về dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực Công thương


2019-12-25 - Thực hiện Quyết định số 1633⁄QĐ-UBND ngày 12⁄12⁄2019 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt và công bố kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019. Ngày 24⁄12⁄2019, Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị để quán triệt, phân tích, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, cải thiện Chỉ số hài lòng về dịch vụ hành chính công năm 2020 trong lĩnh vực Công thương đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức; các phòng chuyên môn; đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

 

1. Tập trung rà soát lại toàn bộ những quy định, chỉ đạo về CCHC của cấp có thẩm quyền; nghiên cứu những vấn đề được phát hiện qua các báo cáo, ý kiến của khách hàng để có kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề tổ chức, công dân còn chưa hài lòng; tiếp thu góp ý của khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ.

2. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả toàn bộ những nhiệm vụ tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh cung cấp thông tin dịch vụ công, nhất là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 một cách thường xuyên, thông qua nhiều hình thức.

3. Đẩy mạnh rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các giấy tờ, biểu mẫu, tờ khai không cần thiết, làm khó người dân, tổ chức, doanh nghiệp, gây phiền hà, mất thời gian và công sức của khách hàng và cả cơ quan quản lý; tập trung hỗ trợ thực hiện TTHC ngay từ hồ sơ đầu vào để nâng cao chất lượng, tránh việc phải bổ sung nhiều lần, giảm đi lại cho khách hàng. Những quy định, chính sách, thủ tục, biểu mẫu được ban hành mới hay có thay đổi cần nhanh chóng cập nhật, phổ biến, hướng dẫn cho khách hàng qua những kênh thông tin thiết thực, hiện đại; mạnh dạn, chủ động khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, mạng di động để cung cấp thông tin và tương tác với khách hàng trực tuyến. Toàn bộ thông tin khách hàng phải được nhập đầy đủ trên phần mềm một cửa điện tử để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, sẵn sàng cung cấp thông tin, giới thiệu dịch vụ công và lấy ý kiến khách hàng khi cần thiết.

4. Các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động rà soát, phân công công chức có trình độ chuyên môn phù hợp, làm việc có tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, thời gian; sẵn sàng hỗ trợ công chức của Sở trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh kịp thời giải đáp, hướng dẫn những vấn đề mà các tổ chức, cá nhân còn vướng mắc. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc và quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt; các hồ sơ trễ hẹn phải thông báo trước và có công văn xin lỗi khách hàng đồng thời hẹn lại rõ ràng thời gian trả kết quả lần sau; kết quả trả lời, giải đáp những phản ánh, kiến nghị phải được phản hồi trực tiếp, nhanh chóng cho khách hàng và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết tại nơi làm việc hoặc qua số điện thoại đăng ký của tổ chức, công dân trong Giấy hẹn trả kết quả.

5. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những bất cập, thiếu sót trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức yêu cầu thêm các giấy tờ sai quy định, nhũng nhiễu, tiêu cực, có thái độ giao tiếp, ứng xử chưa đúng mực, hướng dẫn chưa tận tình, rõ ràng và đầy đủ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Sở./.

 

Nguồn:Trần Thu