Lai Châu: Kết quả hoạt động Công thương 9 tháng đầu năm 2019


2019-10-02 - Chín tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng khá, sức mua của người dân tăng, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng, phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 3.965 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 2.942 tỷ đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.022 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 0,65 tỷ đồng, bằng 42,8% kế hoạch năm, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu: Điện sản xuất 3.950 triệu kwh, đạt 62,9%; đá đen 89.000 viên, đạt 44,5%; đá xây dựng 508.720m3, đạt 75%; chè các loại 4.231 tấn, đạt 69,3%; gạch xây dựng 52,784 triệu viên, đạt 73,8%; nước máy sản xuất 3,26 triệu m3, đạt 80%; quặng các loại 2.100 tấn, đạt 42%; xi măng 7.500 tấn, đạt 62,5%.

Số xã được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,2%, bằng 99,6% kế hoạch năm, tăng 0,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.019 tỷ đồng, bằng 75,8% kế hoạch năm, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 482 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 3.537 tỷ đồng, bằng 76,1% kế hoạch năm, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh: Lương thực, thực phẩm 973 tỷ đồng; hàng may mặc 217 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 323 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 40 tỷ đồng; xăng dầu 677 tỷ đồng.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 40,769 triệu USD, vượt 155% kế hoạch năm, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu đạt 13,791 triệu USD, vượt 23,2% kế hoạch năm, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước; giá trị nhập khẩu trên địa bàn đạt 12,846 triệu USD, vượt 394% kế hoạch năm, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương gồm: Chè 1.616 tấn; ngô, chuối lá, sắn 30.090 tấn.

Tham mưu UBND tỉnh các thủ tục xét, bình chọn, công bố sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung” với kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng từ nguồn khuyến công quốc gia 2019. Tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc tại Hải Phòng với kinh phí thực hiện là 80 triệu đồng, qua đó nhằm giới thiệu và quảng bá những sản phẩm hàng hóa dịch vụ có lợi thế của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cả nước tìm hiểu nghiên cứu thị trường Lai Châu để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, phát triển sản xuất kinh doanh. Xây dựng danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020; Triển khai thiết kế và in ấn cẩm nang gia đình tiết kiệm điện để phục vụ cho việc tổ chức buổi tuyên truyền vận động các hộ tham gia phong trào “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” tại huyện Mường Tè và huyện Phong Thổ...

Bên cạnh đó, hoạt động công thương còn gặp một số khó khăn như: Điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nguồn vốn đầu tư vào ngành còn hạn chế; hệ thống lưới điện phục vụ đấu nối và truyền tải trong khu vực, hệ thống đường giao thông tới các xã, thôn bản chưa được đầu tư đồng bộ đã ảnh hưởng đến tiến độ phát điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn, dẫn đến suất đầu tư cao, hiệu quả đầu tư thấp. Sức mua của thị trường có chuyển biến nhưng vẫn ở mức thấp; các sản phẩm công nghiệp chủ yếu chưa có thị trường ổn định.

Ba tháng cuối năm 2019, Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của ngành Công Thương; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt: quy trình vận hành hồ chứa 02 dự án thủy điện gồm: Nậm Bon thuộc xã Phúc Khoa và Nậm Be thuộc xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên; phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước dự án thủy điện Mường Kim II thuộc xã Mường Kim, huyện Than Uyên. Thực hiện rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh nhằm loại bỏ các công trình không có tính khả thi; đôn đốc chủ đầu tư các công trình đã khởi công, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo theo tiến độ đã đăng ký đầu tư. Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2019. Chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong những tháng cuối năm 2019 và tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng; các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu tại huyện Phong Thổ. Nghiệm thu và hoàn thiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt trong năm 2019; xây dựng đăng ký kế hoạch các đề án khuyến công gia năm 2020. Triển khai thực hiện mua sắm thiết bị đo kiểm phân tích phục vụ công tác chuyên môn tiết kiệm năng lượng....

 

 

Nguồn:Trần Thu