Kết quả hoạt động Công thương 6 tháng đầu năm 2019


2019-07-02 - Sáu tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng khá, sức mua của người dân tăng, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Kết quả cụ thể:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 2.407 tỷ đồng, bằng 37,6% kế hoạch năm, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 1.801 tỷ đồng, bằng 34,9% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 605 tỷ đồng, bằng 48,5% kế hoạch năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 0,67 tỷ đồng, bằng 44,5% kế hoạch năm, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu: Điện sản xuất 2.287 triệu kwh, đạt 36,4%; đá đen 89.000 viên, đạt 44,5%; đá xây dựng 339.554m3, đạt 50,1%; chè các loại 2.950 tấn, đạt 48,3%; gạch xây dựng 34,104 triệu viên, đạt 47,7%; nước máy sản xuất 2,04 triệu m3, đạt 50%; quặng các loại 2.100 tấn, đạt 42%; xi măng 5.700 tấn, đạt 47,5%.

Số xã được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 93,8%, bằng 99% kế hoạch năm, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2.730 tỷ đồng, bằng 51,5% kế hoạch năm, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 330 tỷ đồng, bằng 50,8% kế hoạch năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.400 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch năm, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm mặt hàng chủ yếu cung ứng trên thị trường tỉnh: Lương thực, thực phẩm 770 tỷ đồng; hàng may mặc 158 tỷ đồng; đồ dùng, dụng cụ gia đình 215 tỷ đồng; vật phẩm văn hóa, giáo dục 34 tỷ đồng; xăng dầu 300 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 29,428 triệu USD, vượt 84% kế hoạch năm, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 19,225 triệu USD, vượt 43,6% kế hoạch năm, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước; giá trị nhập khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 10,203 triệu USD, vượt 292% kế hoạch năm, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của địa phương gồm: Chè 955 tấn, quả chuối xanh 17.984 tấn.

Hoạt động khuyến công: Tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc tại Hải Phòng với kinh phí thực hiện là 80 triệu đồng, qua đó nhằm giới thiệu và quảng bá những sản phẩm hàng hóa dịch vụ có lợi thế của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cả nước tìm hiểu nghiên cứu thị trường Lai Châu để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, phát triển sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động các hộ tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; mua sắm thiết bị đo kiểm phân tích phục vụ công tác tư vấn về tiết kiệm năng lượng; thực hiện nhiệm vụ tư vấn về tiết kiệm năng lượng năm 2020.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019, sáu tháng cuối năm, Sở Công thương sẽ phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của ngành Công Thương; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 26/4/2019 về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thỏa thuận tuyến đường dây 110kV đấu nối thủy điện Nậm Xe huyện Phong Thổ và thủy điện Nậm Đích 1 và Nậm Đích 2, huyện Tam Đường. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; đôn đốc chủ đầu tư các công trình thủy điện đã được cấp chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo lộ trình đã đăng ký đầu tư.

Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại khai thác tốt các nguồn hàng, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất là mùa mưa lũ và tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thanh tra việc chấp thành các quy định của pháp luật về khai thác, chế biến khoáng sản; sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Kiểm tra việc chấp thành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng; hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt; xây dựng các đề án khuyến công năm 2020. Phối hợp với Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2019 tham mưu UBND tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh theo Kế hoạch số 822/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh.

Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển ngành Công thương năm 2020 sát với yêu cầu thực tiễn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức tốt việc tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020./.

 

Nguồn:TT