Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VI năm 2019 tại tỉnh Hải Phòng


2019-05-29 - Ngày 24⁄5⁄2019, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VI - năm 2019. Đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công thương dự và chỉ đạo Hội nghị.

         Dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; Lãnh đạo UBND và Sở Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc...

        Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua công nghiệp, thương mại của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc có sự tăng trưởng khá nhanh, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của nền kinh tế khu vực phía Bắc cũng như của cả nước. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng tăng trưởng 14,9%, 4 tháng đầu năm 2019 tăng 9,7%. Nhiều địa phương thể hiện được vai trò đầu tàu về phát triển công nghiệp của vùng và cả nước như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Tĩnh. Về thương mại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khu vực phía Bắc năm 2018 tăng trưởng 11,8%, 4 tháng đầu năm tăng 13%. Kim ngạch xuất khẩu cũng liên tục tăng nhanh, năm 2018 đạt mức tăng trưởng 18,2%. Các loại hình thương mại văn minh, hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại từng bước làm thay đổi nhận thức và thói quen mua sắm của người dân.

         Tuy nhiên, kết quả hoạt động công thương của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc còn nhiều hạn chế như: chuyển dịch cơ cấu ở một số lĩnh vực công nghiệp chưa thực sự bền vững, khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp yếu. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp còn chậm. Cung cầu hàng hóa tuy được bảo đảm nhưng thiếu tính bền vững do thiếu sự liên kết giữa các bên trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư nhưng còn lạc hậu, thiếu đồng bộ. Chưa hình thành được một hệ thống các chợ đầu mối, trung tâm phân phối hàng hóa lớn, hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng, quản lý, thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu của thị trường còn nhiều hạn chế dẫn đến hàng hóa sản xuất ra bị dư thừa hoặc thiếu hụt so với nhu cầu của thị trường…

       Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cho các tháng còn lại năm 2019, ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cần thực hiện 19 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ. Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp và thương mại. Triển khai có hiệu quả các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển của Trung ương và địa phương để thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - làng nghề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, cơ khí, điện tử, hóa chất... từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, có sức cạnh tranh. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và hệ thống phân phối. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh hoạt động liên kết vùng giữa ngành Công Thương các tỉnh, thành phố. Đẩy mạng công tác tuyên truyền; cải cách hành chính; chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công thương.

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đánh giá cao những kết quả của ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đạt được trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Sở Công Thương của 28 tỉnh, thành phố cần liên kết, hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, thương mại các tỉnh, thành phố phía Bắc, phát huy vai trò của các địa phương đầu tàu như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... kéo theo sự phát triển cho các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là khu vực miền núi, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, vận động xúc tiến đầu tư, kinh nghiệm giải quyết khó khăn cho các dự án công nghiệp; cung cấp thông tin về năng lực, các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn; cơ chế phối hợp với Ban Quản lý khu, cụm công nghiệp; công tác xây dựng, triển khai quy hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công nghiệp, thương mại, thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công. Thường xuyên thông tin và trao đổi, mời các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu cấp khu vực cũng như cấp vùng…

         Tại Hội nghị, Sở Công Thương Hải Phòng đã chuyển giao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ VII năm 2020 cho Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.

 

Nguồn:Trần Thu