Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu làm việc với Sở Công Thương Lai Châu.


2019-04-03 - Chiều ngày 03⁄4⁄2019, Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có buổi làm việc với Sở Công Thương Lai Châu.

Dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài nguyên môi trường; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; cùng tập thể Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc của Sở Công Thương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Sỹ Chín, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Về Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh giai đoạn 2016-2018 đạt 16.982,9 tỷ đồng, bằng 92,6% kế hoạch (Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 -2020 là 18.350,9 tỷ đồng); năm 2018 đạt 6.104,5 tỷ đồng, tăng 4,9 lần so với năm 2015 (năm 2015 đạt 1.248 tỷ đồng). Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu giai đoạn 2016-2018 so với kế hoạch: Điện phát ra 17,209 tỷ kwh, đạt 89,8% kế hoạch; chè khô các loại 15.246 tấn, đạt 78,1% kế hoạch; gạch xây dựng 207,35 triệu viên, đạt 55% kế hoạch; xi măng 37.750 tấn, vượt 10,1% kế hoạch.

Tỷ lệ số  thôn bản và số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia tính đến hết tháng 2/2019: Số thôn bản được sử dụng điện lưới Quốc gia 1.064/1.137, đạt 93,6%; Số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia là  90.726/96.965, đạt 93,6%; Số thôn bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia là 73/1.137, chiếm 6,4%; Số hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 6.239/96.965, chiếm 6,4%.

Về hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2016-2018 đạt 14.046 tỷ đồng, bằng 58,2% kế hoạch (Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 -2020 là 24.139 tỷ đồng); năm 2018 đạt 5.090 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2015 (năm 2015 đạt 4.180 tỷ đồng). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018 đạt 64,54 triệu USD, vượt 22,5% kế hoạch (Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 -2020 là 52,7 triệu USD); năm 2018 đạt 30 triệu USD, tăng 53,8% so với năm 2015 (năm 2015 đạt 19,51 triệu USD). Trong đó: Giá trị hàng địa phương xuất khẩu đạt 30,55 triệu USD, bằng 97,9% kế hoạch (Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 -2020 là 31,2 triệu USD).

Bên cạnh đó, hoạt động công thương vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Một số dự án thủy điện chậm tiến độ do ảnh hưởng đến diện tích rừng và vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn; dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu chưa được bố trí đủ vốn ngân sách Trung ương theo Kế hoạch được phê duyệt…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã phát biểu đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường để giảm chỉ số giá tiêu dùng; công tác tổ chức Hội chợ năm 2019; công tác phối hợp trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Công Thương trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Sở Công Thương cần rà soát các quy hoạch để đề nghị điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ trong quy hoạch cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Chủ động theo dõi, nắm bắt công tác chuẩn bị hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp đầu mối và diễn biến cung cầu hàng hoá trên thị trường để kịp thời đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường. Triển khai các đề án khuyến công nhằm hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng quy mô, thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có chất lượng để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo thêm mặt hàng xuất khẩu chủ lực cho địa phương. Chủ động đề xuất các sáng kiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Nguồn:Trần Thu