Bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nậm Bon 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2022-11-02 - Ngày 31⁄10⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 6838⁄BCT-ĐL về việc bổ sung phương án đấu nối dự án thủy điện Nậm Bon 1 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

 

                   Chi tiết văn bản số 6838/BCT-ĐL của Bộ Công Thương xem tại đây

 

Nguồn:QLNL