Điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2022-08-19 - Ngày 18⁄8⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 4959⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung phương án đấu nối các dự án thủy điện Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

 

                   Chi tiết văn bản số 4959/BCT-ĐL của Bộ Công Thương xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLNL