Điều chỉnh phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu


2022-06-27 - Ngày 27⁄6⁄2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 3588⁄BCT-ĐL về việc điều chỉnh phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1A trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu

 

                                  Chi tiết văn bản số 3588/BCT-ĐL xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL