Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch các DATĐ: Mán Tiền, Ma Quai 12, Nậm Nguyên, Nậm Nhuần, Nậm Lụm vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-04-02 - Ngày 30⁄3⁄2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1095⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

          Chi tiết Quyết định số 1095/QĐ-BCT xem tại đây

Nguồn:Phòng QLNL