Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022


2022-09-22 - Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Thực hiện Công văn số 3451/UBND-KTN ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 và để tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 "Cùng hành động để thay đổi thế giới", tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; Ngày 21/9/2022, Sở Công thương ban hành văn bản số 2060/SCT-QLTM đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu căn cứ tình hình thực tế tổ chức một số nội dung phù hợp hưởng ứng như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hoạt động trong ngành Công thương trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường thông qua các hình thức tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến), treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

2. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh và hoạt động của công nhân; chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực sản xuất, kinh doanh nhằm hỗ trợ một cách tích cực và có hiệu quả trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

3. Các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tiếp tục triển khai và nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết về chống rác thải nhựa theo Kế hoạch số 410/KH-SCT ngày 24/3/2020 của Sở Công thương tỉnh Lai Châu. 

4. Tổ chức các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng tại cơ sở, đơn vị; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước…

5. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

(Thông tin và tài liệu truyền thông Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn)

Chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền về Chiến dịch làm cho thế giới sạch năm 2022 xem tại đây.

 

Nguồn:Trần Thu