Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp


2022-08-23 - Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 02⁄9⁄2022 và thời gian diễn ra các sự kiện của tỉnh tại thành phố Lai Châu, Ngày 23⁄8⁄2022, Sở Công Thương ban hành văn bản số 1830⁄SCT-QLCN yêu cầu các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tạm ngừng việc kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và thực hiện niêm phong kho chứa vật liệu nổ công nghiệp

- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 02/9/2022: Từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 03/9/2022.

- Thời gian diễn ra các sự kiện của tỉnh tại thành phố Lai Châu: Từ ngày 28/8/2022 đến hết ngày 29/8/2022 (chỉ áp dụng với các địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có tên trong danh sách tại đây).

2. Thực hiện các quy định về vật liệu nổ công nghiệp

- Rà soát, bổ sung nội quy, quy trình, quy định về kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN; các quy định về an toàn, phòng chống cháy, nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN; lắp đặt biển báo “Nguy hiểm - Cấm lửa” trên các đường vào kho bảo quản VLNCN, biển báo nguy hiểm “Đang nổ mìn - Cấm vào" tại vị trí có thể tiếp cận đến bãi mìn thi công theo đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu của hàng rào khu vực kho, hệ thống khóa, cửa kho, hệ thống chiếu sáng khu vực kho, có biện pháp gia cố kịp thời chống xâm nhập trái phép. Đối với kho bảo quản VLNCN đã xây dựng trước ngày 01/7/2020 (QCVN 01:2019/BCT có hiệu lực), yêu cầu đơn vị quản lý, sử dụng kho VLNCN thực hiện cải tạo lại đáp ứng các điều kiện quy định tại Phụ lục 10, QCVN 01:2019/BCT.

- Trang bị camera để quan sát 24/24h cửa ra vào kho, cổng kho và những vị trí xung yếu; phân công bố trí lực lượng bảo vệ canh gác kho vật liệu nổ công nghiệp 24/24 giờ, đặc biệt vào ban đêm và ngoài giờ làm việc đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để mất, thất thoát vật liệu nổ công nghiệp.

- Kiểm tra, rà soát thời hạn sử dụng VLNCN còn tồn trong kho VLNCN và báo cáo kịp thời về Sở Công Thương đối với số lượng VLNCN đã hết hạn sử dụng và có phương án tiêu hủy VLNCN theo quy định (thời gian thực hiện trước ngày 10/9/2022).

- Kịp thời báo cáo Công an địa phương, Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện sự việc xâm nhập trái phép khu vực tồn trữ vật liệu nổ công nghiệp, mất cắp, thất thoát hoặc xảy ra tai nạn, sự cố trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

Nguồn:Trần Thu