Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2021-10-14 - Ngày 11⁄10⁄2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Chỉ thị số 14⁄CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

                                       Chi tiết Chỉ thị số 14/CT-UBND xem tại đây

Nguồn: